เอบีซี

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ABC เป็นอักษรสามตัวแรกของอักษรละติน (รวมไปถึงอักษรอังกฤษด้วย) และยังอาจหมายถึง

การบันเทิงแก้ไข

การคอมพิวเตอร์แก้ไข

สื่อวิทยุโทรทัศน์แก้ไข