เพลงตัวอักษรของภาษาอังกฤษ

เพลงตัวอักษรของภาษาอังกฤษ หรือ เพลง A-B-C เป็นเพลงที่นิยมใช้เป็นเครื่องมือช่วยสอนในการสอนเด็ก ในการท่องจำตัวอักษรละติน หรือตัวอักษรในภาษาอังกฤษ เพลงนี้จดลิขสิทธิ์โดย ซี. แบรดลี (C. Bradlee) จากเมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1834 โดยใช้ชื่อว่า "เดอะสคูลมาสเตอร์" (The Schoolmaster)

เนื้อเพลง

แก้

(แต่ละจังหวัด แทน 4 บีต และ เครื่องหมาย , แทนการหยุดเสียงสั้น)

a-b-c-d-e-f-g
h-i-j-k-l-m-n-o-p (l-m-n-o ร้องด้วยความเร็วสองเท่า)
q-r-s, t-u-v (คอมมา หมายถึงจังหวะหยุดสั้นๆ)
w-x, y and z (z ออกเสียง ซี ตามอังกฤษอเมริกัน สอดคล้องกับเสียง วี ในวรรคก่อนหน้า สำหรับอังกฤษดั้งเดิมออกเสียง แซด)
Now I've said my A, B, C's
Tell me what you think of me.

สองวรรคสุดท้าย มีเนื้อเพลงหลายแบบซึ่งอาจจะเป็น

Now I know my A, B, C's
Won't you come and play with me.

หรือ

Next time won't you sing with me.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้