เอบีซี (ไวรัสคอมพิวเตอร์)

เอบีซี (อังกฤษ: ABC) เป็นไวรัสคอมพิวเตอร์ประเภทไวรัสติดไฟล์ พบการเริ่มระบาดเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2535 มีขนาดตั้งแต่ 2,952 ถึง 2,972 ไบท์ และจะรบกวนการทำงานของคอมพิวเตอร์ ทุก ๆ วันที่ 13 ของเดือน

ABC
ชื่ออื่นๆ
ประเภท ไวรัส
วันที่พบ ?
ข้อมูล
ความรุนแรง ต่ำ
การโจมตี ต่ำ
แพร่กระจาย ต่ำ

ข้อมูลทางเทคนิค

แก้

เอบีซีเป็นไวรัสที่ทำงานตามวันและเวลา เมื่อถึงวันและเวลาใหม่ที่กำหนดก็จะทำงาน ไวรัสตัวนี้ จะทำงานในวันที่ 13 ของทุก ๆ เดือน เมื่อไวรัสทำงาน เมื่อผู้ใช้พิมพ์ตัวอักษรซ้ำ มันจะทำการเปลี่ยนตัวอักษรซ้ำเป็นซ้ำ 3 ครั้ง ยกตัวอย่างเช่น คำว่า "book" เมื่อพิมพ์แล้วจะกลายเป็น "boook" ซึ่งโค้ดของไฟล์ที่ติด จะมีข้อความเข้ารหัสดังนี้:

ABC_FFEA
Minsk 8.01.92
ABC