เอกซ์เอ็มพีพี (อังกฤษ: XMPP: Extensible Messaging and Presence Protocol โพรโทคอลรับส่งและแสดงข้อความขยายได้) เดิมชื่อ แจบเบอร์ (อังกฤษ: Jabber)[1] เป็นโพรโทคอลที่ใช้ในการส่งข้อความด่วน (instant messaging) ที่ใช้ภาษา XML เป็นหลัก ปัจจุบันใช้ในโปรแกรมส่งข้อความด่วน Google Talk รวมถึงโปรแกรมพูดคุยแบบ VoIP อย่าง Gizmo5

อ้างอิง แก้

  1. "Jabber Inc. - About Us". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-07-03. สืบค้นเมื่อ 2009-09-14.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้