โพรโทคอล[1] (อังกฤษ: protocol) หรือศัพท์บัญญัติว่า เกณฑ์วิธี[1] คือข้อกำหนดซึ่งประกอบด้วยกฎต่าง ๆ สำหรับรูปแบบการสื่อสารเฉพาะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เพื่อจะให้การติดต่อสื่อสารในระบบเครือข่าย ทำงานได้ด้วยกันทั้งระบบ คล้ายกับมนุษย์สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสารถึงกันได้

ชุดของโพรโทคอล

แก้

ชุดโพรโทคอลต่อไปนี้ คือชุดโพรโทคอลสำคัญ ซึ่งเป็นใช้เป็นต้นแบบ ในการใช้งานต่างๆ แบ่งได้เป็น 2 มาตรฐานดังนี้ คือ:

  1. มาตรฐานเปิด
  2. มาตรฐานปิด

โพรโทคอลที่สำคัญ

แก้
  • HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)
  • POP3 (Post Office Protocol 3).
  • SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).
  • FTP (File Transfer Protocol).
  • IP (Internet Protocol).
  • DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
  • IMAP (Internet Message Access Protocol).

อ้างอิง

แก้