ซู่ชินหวัง (จีน: 肃武亲王, 1609-1648) พระนามเดิม เหาเก๋อ (豪格) เป็นเจ้าชายแมนจูแห่ง ราชวงศ์ชิง พระองค์เป็นพระราชโอรสองค์โตของจักรพรรดิ หฺวัง ไถจี๋ ผู้ปกครององค์ที่สองของราชวงศ์ชิง

เหาเก๋อ
Hooge
เหอชั่วซู่ชินหวัง
ดำรงพระยศค.ศ. 1636-1637
1641-1642
1644-1648
ถัดไปฟู่โช่ว
ประสูติค.ศ.1609
สิ้นพระชนม์ค.ศ.1648 (พระชันษา 39 ปี)
พระนามเต็ม
อ้ายซินเจวี๋ยหลัว เหาเก๋อ (愛新覺羅 豪格)
ราชวงศ์ชิง
พระบิดาจักรพรรดิหวังไถจี๋
พระมารดาพระชายาจี้ สกุลอูลาน่าลา

พระประวัติ

แก้

เจ้าชายเหาเก๋อประสูติใน ราชสกุล อ้ายซินเจว๋หลัว เป็นพระราชโอรสองค์โตของจักรพรรดิ หฺวัง ไถจี๋ ผู้ปกครององค์ที่ 2 ของ ราชวงศ์ชิง พระมารดาของพระองค์คือ พระชายาจากสกุลอูลานาลา หนึ่งในนางสนมของจักรพรรดิ หฺวัง ไถจี๋

เจ้าชายเหาเก๋อเข้าร่วมในการรบต่อต้านมองโกล, เกาหลี และ ราชวงศ์หมิง หลังจากจักรพรรดิ หฺวัง ไถจี๋ เสด็จสวรรคตในปี ค.ศ. 1643 เจ้าชายเหาเก๋อและพระปิตุลา (อา) ของพระองค์คือเจ้าชาย ตัวเอ่อร์กุ่น ต่อสู้เพื่อสืบราชบัลลังก์ สถานการณ์เป็นไปเพื่อประโยชน์ของ เจ้าชายเหาเก๋อ เนื่องจากสามในแปดกองธงซึ่งก่อนหน้านี้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของจักรพรรดิ หฺวัง ไถจี๋ ได้ถูกส่งต่อให้พระองค์ ในทางกลับกัน เจ้าชายตัวเอ่อร์กุ่นได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องของพระองค์และทัพธงขาวสองกองธง ซึ่งหมายความว่าทัพธงแดงอีก 2 กองธงที่เหลือซึ่งบังคับบัญชาโดยเจ้าชาย ไต้ซ่าน และโอรสของพระองค์ รวมทั้งกองธงขอบน้ำเงินภายใต้การบังคับบัญชาโดยเจ้าชาย จี้เอ่อร์ฮาหลาง มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรับประกันว่า เจ้าชายเหาเก๋อ จะชนะการสืบทอดราชบัลลังก์ หลังจากการโต้เถียงกันมากมาย เจ้าชายไต้ซ่าน เริ่มชอบ เจ้าชายเหาเก๋อ ซึ่งเห็นได้ชัดว่าปฏิเสธที่จะขึ้นครองบัลลังก์ จริง ๆ แล้ว เจ้าชายเหาเก๋อ กำลังรอให้คนอื่นมาชักชวนให้พระองค์ขึ้นครองบัลลังก์เพื่อที่พระองค์จะได้นั่งบนนั้นโดยไม่แสดงภาพลักษณ์ของพระองค์เองที่กระหายพระราชอำนาจ น่าเสียดายสำหรับเจ้าชายเหาเก๋อที่เจ้าชายตัวเอ่อร์กุ่นและพี่น้องของพระองค์ยอมแพ้ ดังนั้นความขัดแย้งจึงดำเนินต่อไปโดยไม่มีวิธีแก้ปัญหา การต่อสู้แย่งชิงอำนาจจบลงด้วยการประนีประนอมเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งภายใน เจ้าชายตัวเอ่อร์กุ่นจึงเสนอพระนามเจ้าชายฝูหลินพระราชโอรสอีกองค์ของจักรพรรดิ หฺวัง ไถจี๋ ที่ประสูติแต่ พระสนมจฺวัง ให้เป็นผู้ปกครองคนใหม่ดังนั้นเจ้าชายฝูหลินจึงขึ้นครองบัลลังก์เป็น จักรพรรดิซุ่นจื้อ

แม้หลังจากที่จักรพรรดิซุ่นจื้อขึ้นสู่อำนาจ ก็ยังมีความขัดแย้งระหว่าง เจ้าชายเหาเก๋อ และ เจ้าชายตัวเอ่อร์กุ่น อีกมาก

พระบรมวงศานุวงศ์

แก้
 • พระราชบิดา : จักรพรรดิฉงเต๋อ
 • พระราชมารดา : พระชายาจี้ สกุลอูลาน่าลา
 • พระชายาเอก
  • พระชายา จากสกุลฮาต๋าน้าล่า
  • พระชายาตู้เหลยหม่า จากสกุลปัวเอ่อร์จี้จี๋เท่อ
 • พระชายารอง
  • พระชายา จากสกุลน้าล่า
  • พระชายา จากสกุลซั่วหลงอู่
  • พระชายา จากสกุลจี๋เอ่อร์เย่ไต้
  • พระชายา จากสกุลไถซือน่า
  • พระชายา จากสกุลปัวเอ่อร์จี้จี๋เท่อ
  • พระชายา จากสกุลซูฮูลี่
 • พระอนุชายา
  • พระอนุชายา จากสกุลหนิงกู่ท่า
  • พระอนุชายา จากสกุลซีหลินเจี๋ยหลัว
  • พระอนุชายา จากสกุลซีหลินเจี๋ยหลัว
  • พระอนุชายา จากสกุลฮวัง
 • ภรรยาน้อย
  • สตรี จากสกุลกัวเอ่อร์เจีย
  • สตรี จากสกุลเหนียน
  • สตรี จากสกุลน้าล่า
  • สตรี จากสกุลอีเอ่อร์เกินเจี๋ยหลัว
  • สตรี จากสกุลหวัง
 • พระโอรส
  • เจ้าชายฉีเจิ้งเอ่อ (齊正額)
  • เจ้าชายกู่ไท่ (固泰) อี่เก๋อฟู่กั๋วเจียงจูน (已革辅国将军)
  • เจ้าชายหว่อเฮ่อน้า (握赫納) ฟู่กั๋วเจียงจูน (辅国将军)
  • เจ้าชายฟู่โช่ว (富綬,1643-1669) เสี่ยนเฉี่ยชินอ๋อง (显愨亲王,1651-1669)
  • เจ้าชายเมิ่งก่วน (猛瓘,1643-1674) เหวินเหลียงจุ้นอ๋อง (温良郡王)
  • เจ้าชายซิงเป่า (星保)
  • เจ้าชายซูซู (舒書)
 • พระธิดา
  • พระราชธิดา 10 พระองค์
ก่อนหน้า เหาเก๋อ ถัดไป
  ซู่ชินหวัง
(ค.ศ. 1644 - 1648)
  ฟู่โช่ว