เส้นขนานที่ 2 องศาเหนือ

เส้นขนานที่ 2 องศาเหนือ คือวงกลมละติจูดที่ 2 องศา ด้านเหนือของระนาบศูนย์สูตรโลกในมหาสมุทรอาร์กติก เส้นนี้ลากผ่านมหาสมุทรแอตแลนติก ทวีปแอฟริกา มหาสมุทรอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาสมุทรแปซิฟิก และทวีปอเมริกาใต้

Line across the Earth
เส้นขนานที่ 2 องศาเหนือ

ดูเพิ่มแก้ไข