วงกลมละติจูด (Circle of Latitude) หรือ เส้นขนาน (Parallel) บอกฤดูกับอากาศ เป็นเส้นสมมติในแนวตะวันออก-ตะวันตกของโลก ลากเชื่อมจุดต่าง ๆ ที่มีพิกัดละติจูดเท่ากัน

วงกลมละติจูดวัดจากการหมุนรอบตัวของโลก โดยจะตั้งฉากกับแกนหมุนเสมอ และมีวงกลมละติจูดพิเศษ 4 เส้นที่นำมาจากการโคจรรอบดวงอาทิตย์

วงกลมละติจูดที่สำคัญมี 5 เส้นคือ

เส้นอาร์กติกเซอร์เคิลและแอนตาร์กติกเซอร์เคิลใช้กำหนดจุดเหนือสุดและใต้สุดที่มีโอกาสไม่พบกับพระอาทิตย์ขึ้น

เส้นทรอปิกออฟแคนเซอร์ และทรอปิกออฟแครปริคอน กำหนดจุดเหนือสุดและใต้สุดที่มีโอกาสเห็นพระอาทิตย์ขึ้นเหนือศีรษะ

ดูเพิ่ม แก้