เสียงเสียดแทรก ริมฝีปาก ไม่ก้อง

เสียงเสียดแทรก ริมฝีปาก ไม่ก้อง (อังกฤษ: voiceless bilabial fricative) เป็นเสียงพยัญชนะที่มีใช้ในบางภาษา สัญลักษณ์ในชุดสัทอักษรสากลที่ใช้แทนเสียงนี้คือ ⟨ɸ⟩ ส่วนสัญลักษณ์เอกซ์-แซมปาที่ตรงกันคือ p\ เสียงนี้ไม่พบในภาษาไทย มีลักษณะคล้ายเสียงเสียดแทรก ริมฝีปาก-ฟัน ไม่ก้อง [f] แต่ใช้ริมฝีปากในการออกเสียง ตัวอย่างการใช้เสียงนี้ ได้แก่ ในเสียง fu () ภาษาญี่ปุ่น

เสียงเสียดแทรก ริมฝีปาก ไม่ก้อง
ɸ
หมายเลขไอพีเอ126
การเข้ารหัส
เอนทิตี (ฐาน 10)ɸ
ยูนิโคด (ฐาน 16)U+0278
เอกซ์-แซมปาp\
เคอร์เชินบอมP
ตัวอย่างเสียง