เสียงเสียดแทรก ริมฝีปาก-ฟัน ไม่ก้อง

เสียงเสียดแทรก ริมฝีปาก-ฟัน ไม่ก้อง (อังกฤษ: voiceless labiodental fricative) เป็นเสียงพยัญชนะที่มีใช้ในหลายภาษา สัญลักษณ์ในชุดสัทอักษรสากลที่ใช้แทนเสียงนี้คือ ⟨f⟩ และสัญลักษณ์เอกซ์-แซมปาที่ตรงกันคือ f

  • ในภาษาไทยเขียนแทนด้วยตัวอักษร และ (ในตำแหน่งพยัญชนะต้น)
  • ในภาษาอังกฤษเขียนแทนด้วยตัวอักษร f, ph หรือ gh (ในตำแหน่งพยัญชนะท้ายคำบางคำ)
เสียงเสียดแทรก
ริมฝีปาก-ฟัน ไม่ก้อง
f
หมายเลขไอพีเอ128
การเข้ารหัส
เอกซ์-แซมปาf
เคอร์เชินบอมf
ตัวอย่างเสียง