เสียงนาสิก ปุ่มเหงือก

เสียงนาสิก ปุ่มเหงือก (อังกฤษ: alveolar nasal) เป็นเสียงพยัญชนะที่มีใช้ในหลายภาษา สัญลักษณ์ในชุดสัทอักษรสากลที่ใช้แทนเสียงนี้คือ ⟨n⟩ และสัญลักษณ์เอกซ์-แซมปาที่ตรงกันคือ n ในภาษาไทย เสียงนี้เขียนแทนด้วยตัวอักษร และ เมื่ออยู่ในตำแหน่งต้นพยางค์ และเขียนแทนด้วยตัวอักษร , , , และ เมื่ออยู่ในตำแหน่งท้ายพยางค์

เสียงนาสิก ปุ่มเหงือก
n
หมายเลขไอพีเอ116
การเข้ารหัส
เอนทิตี (ฐาน 10)n
ยูนิโคด (ฐาน 16)U+006E
เอกซ์-แซมปาn
เคอร์เชินบอมn
ตัวอย่างเสียง