เว็สต์โวเกย

(เปลี่ยนทางจาก เวสต์วอกอย)
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

เว็สต์โวเกย (นอร์เวย์: Vestvågøy) เป็นเกาะในประเทศนอร์เวย์ และเป็นเทศบาลของเทศมณฑลนูลัน เป็นส่วนหนึ่งในเขตลูฟูเติน ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองมอสเกเนส นอกฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือ ในทะเลนอร์วีเจียน เมืองมีประชากร 10,813 คน

เว็สต์โวเกย