ทะเลนอร์วีเจียน

ทะเลนอร์วีเจียน (นอร์เวย์: Norskehavet; อังกฤษ: Norwegian Sea) เป็นทะเลที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศนอร์เวย์ ระหว่างทะเลเหนือกับทะเลกรีนแลนด์

ทะเลนอร์เวย์

ทะเลนอร์วีเจียนติดกับตอนเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติกทางตะวันตก และทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับทะเลแบเร็นตส์ (Barents Sea) และแยกจากมหาสมุทรแอตแลนติกโดยสันใต้ทะเลที่แล่นระหว่างไอซ์แลนด์และหมู่เกาะแฟโร ทางตอนเหนือสันยานไมเอนแยกทะเลนอร์เวย์ออกจากทะเลกรีนแลนด์

ทะเลนอร์วีเจียนและทะเลกรีนแลนด์บางครั้งก็เรียกรวมกันว่า ทะเลนอร์ดิก

อ้างอิงแก้ไข

  • Fridtjof Nansen and Helland-Hansen: report for the Norwegian Fishery and Marine Investigations. vol. ii. No. 2, 1909
  • Hopkins: The GIN Sea - A synthesis of its physical oceanography and literature review 1972-1985. 1991
  • Fairbridge (editor): The Encyclopedia of Oceanography. Van Nostrand Reinhold Co., 1966
  • Skjoldal, H.R. (editor):"The Norwegian Sea Ecosystem". Tapir Forlag, Norway.2004

ดูเพิ่มแก้ไข