เล่นฟรี (อังกฤษ: Free-to-play; คำย่อ F2P) เป็นคำที่ใช้เรียกวิดีโอเกม เกมบนสังคมออนไลน์หรือแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือที่อนุญาตให้ผู้เล่น/ผู้ใช้ เล่น/ใช้วิดีโอเกม/แอปพลิเคชันเหล่านั้นฟรีโดยไม่ต้องจ่ายเงิน รูปแบบของการเล่นฟรีได้รับความนิยมใช้ครั้งแรกในเกมประเภท MMOG (Massively multiplayer online games; เกมที่ผู้เล่นจำนวนมากเล่นบนเครือข่าย) โดยเน้นการเจาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเล่นเกมขาจร ก่อนที่รูปแบบนี้จะได้รับการนำไปใช้ในเกมที่ผลิตโดยบริษัทเกมยักษ์ใหญ่ เพื่อต่อสู้กับการละเมิดลิขสิทธิ์เกมและเพื่อขจัดปัญหาความต้องการเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ในการเล่นเกม

การที่เกมประเภทเล่นฟรีมีหลักว่าสามารถเล่นได้โดยไม่ต้องเสียเงิน บริษัทเกมจึงหาวิธีอื่นเพื่อทำรายได้จากเกมนั้น เช่น ให้ใช้เงินจริงซื้อของในเกมบางอย่าง (อาทิ ไอเทมเพิ่มพลังหรือไอเทมพิเศษที่สามารถได้มาด้วยการซื้อด้วยเงินจริงเท่านั้น) หรือใช้วิธีสอดแทรกโฆษณาลงไปในเกม เกมประเภทเล่นฟรีมีลักษณะใกล้เคียงกับเกมอื่น ๆ ในทำนองเดียวกันหลายประเภท เช่น เกมประเภทจ่ายเงินเล่น (Pay-to-play) ซึ่งผู้เล่นจะต้องจ่ายเงินก่อนที่จะเล่นเกมหรือใช้บริการได้ แต่เกมประเภทจ่ายเงินเล่นจะให้ความเท่าเทียมกันในการเล่นมากกว่าเกมประเภทเล่นฟรี ที่ผู้เล่นที่จ่ายเงินจริงเท่านั้นจึงจะได้รับสิทธิพิเศษ หรือหากเทียบกับเกมประเภทแชร์แวร์ แชร์แวร์กับเกมประเภทเล่นฟรีมักจะไม่มีความแตกต่างที่ชัดเจนนัก แต่เกมหรือแอปพลิเคชันประเภทแชร์แวร์จะมีการจำกัดฟังก์ชันหรือการเล่นไว้เพียงไม่เกิน 25 เปอร์เซ็นต์ของเกมปกติ และไม่สามารถเล่นออนไลน์ได้ หากเกมหรือแอปพลิเคชันใด ๆ นั้นไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เลยสำหรับทุกฟังก์ชันของเกมหรือแอปพลิเคชันนั้น ๆ จะเรียกเกมหรือแอปพลิเคชันเหล่านั้นว่าฟรีแวร์

คำว่าเล่นฟรี เป็นนิยามเฉพาะเชิงเกมและแอปพลิเคชันสำหรับรูปแบบทางธุรกิจอย่างหนึ่งที่เรียกว่า "ฟรีเมียม" (Freemium) ที่ผู้ใช้จะสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้ฟรี แต่จะต้องจ่ายเงินเพื่อใช้คุณสมบัติพิเศษหรือซื้อสินค้าเสมือน (Virtual goods)

ดูเพิ่ม

แก้