เลิศชาย เป็นภาพยนตร์ไทย ทีออกฉายในปี พ.ศ. 2507 เป็นภาพยนตร์ฟิล์ม 16 มม. สร้างจากบทประพันธ์ของเสนีย์ บุษปะเกศ ภาพยนตร์กำกับโดยเนรมิต นำแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ทักษิณ แจ่มผล, ปริม ประภาพร, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ปรียา รุ่งเรือง เข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2507 ฉายที่โรงภาพยนตร์คาเธ่ย์

เลิศชาย
เลิศชาย.jpg
กำกับเนรมิต
อำนวยการสร้างพงษ์ลดา พิมลพรรณ
เขียนบทบทประพันธ์
เสนีย์ บุษปะเกศ
บทภาพยนตร์
ส. อาสนจินดา
นักแสดงนำมิตร ชัยบัญชา
เพชรา เชาวราษฎร์
ทักษิณ แจ่มผล
ปริม ประภาพร
ประจวบ ฤกษ์ยามดี
ปรียา รุ่งเรือง
กิ่งดาว ดารณี
ปันใจ นาควัฒนา
พงษ์ลดา พิมลพรรณ
สมควร กระจ่างศาสตร์
เชาว์ แคล่วคล่อง
ศรินทิพย์ ศิริวรรณ
สิงห์ มิลินทราศัย
ทานทัต วิภาตะโยธิน
ดาวน้อย ดวงใหญ่
กำกับภาพอนันต์ อินละออ
บริษัทผู้สร้าง
ลดาพรรณภาพยนตร์
ผู้จัดจำหน่ายวัชรภาพยนตร์
วันฉาย25 ธันวาคม พ.ศ. 2507
ประเทศไทย
ภาษาไทย
ข้อมูลจากฐานข้อมูลภาพยนตร์ไทย