เลขฐานสามสิบสอง

เลขฐานสามสิบสอง (อังกฤษ: Base32) หมายถึง เลขฐานที่มีตัว 0-9 และ A-V รวมมีสัญลักษณ์ 32 ตัว

ระบบเลขตามพัฒนาการ
ตัวเลขฮินดู–อาหรับ
อาหรับตะวันตก
อาหรับตะวันออก
เขมร
มอญ
อินเดีย
พราหฺมี
ไทย
 
ตัวเลขเอเชียตะวันออก
จีน
ญี่ปุ่น
เกาหลี
 
ตัวเลขที่ใช้ตัวอักษร
อับญัด
อาร์มีเนีย
ซีริลลิก
กีเอส
ฮีบรู
ไอโอเนียน/กรีก
สันสกฤต
 
ตัวเลขระบบอื่น ๆ
แอตติก
อีทรัสคัน
โรมัน
บาบิโลเนีย
อียิปต์
มายา
รายชื่อระบบเลข
ระบบเลขตามฐาน
เลขฐานสิบ (10)
2, 4, 8, 16, 32, 64
3, 9, 12, 24, 30, 36, 60, อื่น...

ระบบเลขฐานสามสิบสอง (Base32) นี้จะเป็นที่นิยมใช้ในการเข้ารหัส (encode) คำสั่งควบคุมเครื่อง (control code) ที่อยู่ในระบบเลขฐานสอง (binary) ที่มีจำนวนคำสั่งยาวมาก ๆ ยกตัวอย่างได้เช่นตามคำอธิบายข้างต้น ถ้า 11111 เป็นคำสั่งควบคุมเครื่องในรูปเลขฐานสอง คือ 11111 ผู้ควบคุมเครื่องอาจจะเข้ารหัสคำสั่งควบคุมเครื่องไว้ในรหัสบาร์โค้ด (barcode) ในรูป 1F ถ้าใช้รหัสเลขฐานสิบหก (hexadecimal) ซึ่งบาร์โค้ดนั้นเวลาพิมพ์ที่จะใช้ให้เครื่องอ่านคำสั่งควบคุมเครื่อง จะใช้ความยาวของบาร์โค้ดถึง 2 ตัว แต่ถ้าผู้ควบคุมเครื่องสามารถเข้ารหัสควบคุมเครื่องดังกล่าว ไว้ในรูปของเลขฐานสามสิบสอง ซึ่งในที่นี้คือ V ซึ่งบาร์โค้ดนั้นเวลาพิมพ์จะใช้ความยาวของบาร์โค้ดเพียง 1 ตัว เท่านั้น ซึ่งจะทำให้รูปร่างบาร์โค้ดสั้นกว่า หรือกระทัดรัดกว่า เช่นการใช้ระบบเลขฐานสามสิบสองนี้ในการเข้ารหัสคำสั่งควบคุมเครื่องสำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติความเร็วสูง (high speed Finishing system) เป็นต้น