เรือประจัญบานอิตาลีวิตโตรีโอเวเนโต


เรือรบวิตโตรีโอเวเนโต
ประวัติเรือ
ตั้งชื่อตาม: ยุทธการที่วิตโตรีโอเวเนโต
สั่งต่อเรือ: 10 มิถุนายน ค.ศ. 1934
วางกระดูกงูเรือ: 28 ตุลาคม ค.ศ. 1934
ปล่อยเรือสู่ทะเล: 25 กรกฎาคม ค.ศ. 1937
ขึ้นระวางประจำการ: 28 เมษายน ค.ศ. 1940
อับปาง: 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1948 ในทะเลแดง
ปลดประจำการ: 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1948
ข้อมูลจำเพาะ
ระวางขับน้ำ: มาตรฐาน: 40,723 ตัน
เต็มที่: 45,376 ตัน
ความยาว: 237.76 เมตร
ความกว้าง: 32.82 เมตร
กินน้ำลึก: 9.6 เมตร
เครื่องจักร: 8 yarrow boilers,
driving 4 steam turbines
128,000 shp (110 MW)
four 3-bladed 6.0 m propellers
ความเร็ว: 30 นอต (56 กม./ชั่วโมง)
รัศมีทำการ: 3,920 ไมล์ (6,310 กม.) ที่ความเร็ว 20 นอต (37 กม./ชั่วโมง)
กำลังพลประจำการ: 1,830 นาย จนไปถึง 1,950 นาย
เกราะป้องกัน: 650 mm on front of turrets
410 mm (16.1 in) side armor
200 mm (8 in) deck armor
อาวุธ: 3 × 3 381 mm. (15.0 in)
4 × 3 152 mm. (6.0 in)
4 × 1 120 mm. (4.7 in)
12 × 1 90 mm. (3.5 in)
20 × 37 mm. (1.5 in)
10 × 2 20 mm. (0.79 in)
อากาศยานประจำการ: 3 ลำ พร้อมแท่นปล่อยอากาศยาน 1 แท่น

เรือรบวิตโตรีโอเวเนโต (อังกฤษ: Italian battleship Vittorio Veneto) เป็นเรือรบของราชอาณาจักรอิตาลีและเป็นเรือลำที่สองของเรือรบระดับชั้นลิตตอริโอ ที่ทำหน้าที่ในกองทัพเรืออิตาลี ในระหว่าง สงครามโลกครั้งที่สอง เธอถูกตั้งชื่อตามชัยชนะอิตาลีที่ ยุทธการที่วิตโตรีโอเวเนโตในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ตัวเรือได้ถูกสั่งให้ต่อขึ้นในช่วงปีคริสต์ศักราช 1934 ซึ่งการต่อเรือชั้นนี้เปรียบเหมือนการฉีกสนธิสัญญาวอชิงตันด้วยการจำกัดอาวุธและห้ามต่อเรือที่ระวางขับน้ำเกิน 35,000 ตัน เพราะเรือในชั้นนี้กลับมีระวางขับน้ำมากถึง 45,000ตัน

การสร้าง

แก้

ตัวเรือได้ถูกวางกระดูกงูในวันที่ 28 ตุลาคม คริสต์ศักราช 1934 ที่เมืองท่าตรีเยสเตโดยวางกระดูกงูเรือพร้อมๆกับเรือประจัญบานลิตตอริโอในวันเดียวกัน ต่อมาเรือได้ถูกปล่อยลงจากอู่ในวันที่ 25 มิถุนายน คริสต์ศักราช 1937 ในช่วงที่ตัวเรือถูกปล่อยลงน้ำและถูกนำไปติดตั้งอาวุธก็เกิดปัญหาความล่าช้าเนื่องจากตัวเรือมีปัญหากับอาวุธและแผ่นเกราะก่อนที่จะมีการติดตั้งอาวุธบนเรือจะถูกยกเลิก