เรือคอร์เวตชั้นเบราน์ชไวค์

เรือคอร์เวตชั้นเบราน์ชไวค์ (เยอรมัน: Korvette K130) บางครั้งเรียกว่า เรือคอร์เวต 130 เป็นชั้นเรือคอร์เวตเดินทะเลรุ่นใหม่ล่าสุดของประเทศเยอรมนี โดยเรือรบห้าลำได้เข้ามาแทนที่เรือเร็วโจมตีชั้นเกพรัดของกองทัพเรือเยอรมัน

ส่วนในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2016 มีการประกาศว่าจะมีการจัดหาเรือคอร์เวตชุดที่สองจำนวนห้าลำ ซึ่งแต่เดิมจะจัดหาระหว่าง ค.ศ. 2022–2025 แต่ขณะนี้มีรายงานว่าล่าช้า[1][2] การตัดสินใจดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดของเนโทที่คาดหวังว่าเยอรมนีจะจัดหาเรือคอร์เวตทั้งหมดสี่ลำในระดับความพร้อมสูงสุดสำหรับปฏิบัติการเขตชายฝั่งภายใน ค.ศ. 2018 และด้วยเรือคอร์เวตเพียงห้าลำสามารถจัดหาได้เพียงสองลำเท่านั้น[3]

อ้างอิงแก้ไข

  1. "Germany's K130 Batch 2 Corvette Program 2 Years Behind Schedule". 17 October 2022.
  2. "Fünf neue Korvetten für die Bundeswehr", Faz.
  3. "German Navy to Get Five More K130 Braunschweig-class Corvettes", Navy recognition, 14 November 2016.

บรรณานุกรมแก้ไข

  • Warship International Staff (2007). "First of the German K 130 Class". Warship International. XLIV (4): 364–365. ISSN 0043-0374.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข