เรอเน กียอง (ฝรั่งเศส: René Guyon; 27 พฤษภาคม 2419-2506) นักนิติศาสตร์ ชาว ฝรั่งเศส สัญชาติไทยเป็นที่รู้จักจากการเขียน จริยธรรมทางเพศ

เรอเนเกิดที่ เซอด็อง ฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2419 เขามีส่วนร่วมในการร่างกฎหมายหลายฉบับในฐานะ คณะกรรมการกฤษฎีกา และเป็น ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะใน ศาลฎีกา ของ สยาม (ประเทศไทย ในทุกวันนี้) กระทั่งโอนสัญชาติเป็นไทยและได้รับชื่อไทยว่า พิชาญ บุญยง เขาถึงแก่กรรมที่ประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2506 สิริรวมอายุได้ 87 ปี

ในทุกวันนี้ที่ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้มีการตั้งชื่อห้องประชุมห้องหนึ่งเพื่อเป็นเกียรติแก่เขาว่า ห้องประชุมเรอเน กียอง

งานแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข