เรอเน ฌูล กุสตาฟว์ กอตี (ฝรั่งเศส: René Jules Gustave Coty, 20 มีนาคม พ.ศ. 2425 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2505) อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ดำรงตำแหน่งในระหว่างปี พ.ศ. 2497 ถึงปี พ.ศ. 2502

เรอเน กอตี
René Coty
ประธานาธิบดีฝรั่งเศส
ดำรงตำแหน่ง
16 มกราคม พ.ศ. 2497 – 8 มกราคม พ.ศ. 2502
ก่อนหน้า แว็งซ็อง โอรียอล
ถัดไป ชาร์ล เดอ โกล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 20 มีนาคม พ.ศ. 2425
เลออาฟวร์ ประเทศฝรั่งเศส
เสียชีวิต 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2505 (80 ปี)
เลออาฟวร์ ประเทศฝรั่งเศส
คู่สมรส แชร์แมน โกตี้ (นามสกุลเดิม กอร์เบลต์)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม 73 ตอนที่ 6 วันที่ 17 มกราคม 2499