เรอเน ฌูล กุสตาฟว์ กอตี (ฝรั่งเศส: René Jules Gustave Coty, 20 มีนาคม พ.ศ. 2425 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2505) อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ดำรงตำแหน่งในระหว่างปี พ.ศ. 2497 ถึงปี พ.ศ. 2502

เรอเน กอตี
René Coty
ประธานาธิบดีฝรั่งเศส
ดำรงตำแหน่ง
16 มกราคม พ.ศ. 2497 – 8 มกราคม พ.ศ. 2502
ก่อนหน้าแว็งซ็อง โอรียอล
ถัดไปชาร์ล เดอ โกล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด20 มีนาคม พ.ศ. 2425
เลออาฟวร์ ประเทศฝรั่งเศส
เสียชีวิต22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2505 (80 ปี)
เลออาฟวร์ ประเทศฝรั่งเศส
คู่สมรสแชร์แมน โกตี้ (นามสกุลเดิม กอร์เบลต์)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย แก้ไข

อ้างอิง แก้ไข

  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม 73 ตอนที่ 6 วันที่ 17 มกราคม 2499