เมืองสตูล หรือ ราชอาณาจักรเซอตุลมัมบังเซอการา (มลายู: نڬري ستول ممبڠ سڬارا, Kerajaan Setul Mambang Segara) เป็นอาณาจักรมลายูในบริเวณชายฝั่งตอนเหนือของคาบสมุทรมลายูในอดีต อาณาจักรนี้ก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1808 ในช่วงที่มีการแบ่งแยกระหว่างผู้ปกครองในราชวงศ์ไทรบุรี[1] อำนาจอธิปไตยของอาณาจักรนี้สิ้นสุดลงใน ค.ศ. 1916 หลังจากถูกรัฐบาลสยามยุบเลิก อาณาเขตส่วนใหญ่ของเมืองสตูลปัจจุบันอยู่ในเขตจังหวัดสตูล ประเทศไทย

ราชอาณาจักรเซอตุลมัมบังเซอการา
نڬري ستول ممبڠ سڬارا (มลายู)
เมืองสตูล (ไทย)

ค.ศ. 1808–ค.ศ. 1916
ธงชาติของเมืองสตูล
ธงชาติ
อาณาจักรในเครือไทรบุรีเดิมใน ค.ศ. 1860 หลังการเสีย เตอรัง (จังหวัดตรัง) ให้แก่ประเทศสยามใน ค.ศ. 1810, การแยกเกาะปีนังและสมารังไพรไปขึ้นกับอังกฤษในระหว่าง ค.ศ. 1786–1860 และการก่อกำเนิดอาณาจักรเอกเทศทั้งสี่ใน ค.ศ. 1843 อาณาจักรทั้งสี่มีสีแตกต่างกัน ส่วนบริเวณอื่นมีสีน้ำตาลอ่อน
อาณาจักรในเครือไทรบุรีเดิมใน ค.ศ. 1860 หลังการเสีย เตอรัง (จังหวัดตรัง) ให้แก่ประเทศสยามใน ค.ศ. 1810, การแยกเกาะปีนังและสมารังไพรไปขึ้นกับอังกฤษในระหว่าง ค.ศ. 1786–1860 และการก่อกำเนิดอาณาจักรเอกเทศทั้งสี่ใน ค.ศ. 1843 อาณาจักรทั้งสี่มีสีแตกต่างกัน ส่วนบริเวณอื่นมีสีน้ำตาลอ่อน
เมืองหลวงสตูล
ภาษาทั่วไปภาษามลายู
ภาษามลายูไทรบุรี
ภาษาไทย
ศาสนา
อิสลามนิกายซุนนี
การปกครองราชาธิปไตย
ราจา 
• ค.ศ. 1809–1843
"ยัง มูเลีย" ตุนกู บิซนู อิบนี อัล-มาร์ฮุม ซุลตัน อับดุลละฮ์ อัล-มุการ์รัม ชะฮ์
• ค.ศ. 1843–1876
"ยัง มูเลีย" ตุนกู มูฮัมมัด อากิบ อิบนี อัล-มาร์ฮุม ตุนกู บิซนู
• ค.ศ. 1876–1888
"ยัง มูเลีย" ตุนกู อิซมาอิล อิบนี อัล-มาร์ฮุม ตุนกู มูฮัมมัด อากิบ
• ค.ศ. 1888–1897
"ยัง มูเลีย" ตุนกู อับดุล ระฮ์มัน อิบนี อัล-มาร์ฮุม ตุนกู อิซมาอิล
• ค.ศ. 1897–1916
"ยัง มูเลีย" ตุนกู บาฮารุดดิน บิน กู เมะฮ์
ประวัติศาสตร์ 
• การแยกเมืองสตูลออกจากเมืองไทรบุรีใน ค.ศ. 1808
ค.ศ. 1808
• รัฐบาลสยามให้สละราชสมบัติ
ค.ศ. 1916
ก่อนหน้า
ถัดไป
เมืองไทรบุรี
อาณาจักรรัตนโกสินทร์ (สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์)
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย
ประเทศมาเลเซีย

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

บรรณานุกรมแก้ไข

  • Ahmad Jelani Halimi & Mohd Yusoff Mydin Pitchai (1985), Setoi (Setul) Mambang Segara Dalam Lintasan Sejarah Negeri-Negeri Melayu Utara, Universiti Utara Malaysia
  • Burung Murai (2007), Ku Din Ku Meh - Betul ke atau Marang Prapu
  • Dato' Hj. Wan Shamsudin bin Mohd. Yusof (2017), Syair Duka Nestapa
  • DoAsia (2017), พัฒนาการทางประวัติศาสตร์
  • Isma (2016), Perjuangan Kedah mempertahankan tanah air, Portal Islam & Melayu
  • Mahani Musa, The Memory of The World Register: The Sultan Abdul Hamid Correspondence and Kedah History (PDF), School of Humanities, Universiti Sains Malaysia
  • Mata Hati (2017), Sambungan Kisah Pengkhianatan Tunku Yaakub Terhadap Negeri Kedah, Orang Kedah
  • MyKedah, Pusat- pusat Pentadbiran Kedah Darul Aman Dari Bukit Meriam Ke Kota Star
  • Ooi Keat Gin (2015), Warisan Wilayah Utara Semenanjung Malaysia, Universiti Sains Malaysia