เมืองทุ่งยั้ง

เมืองทุ่งยั้งแก้ไข

เมืองทุ่งยั้ง
ที่ตั้งตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53210
ความพิเศษ
จุดสนใจชมวัดโบราณ ไหว้พระบรมธาตุทุ่งยั้ง เยือนบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
กิจกรรม- วันอัฐมีบูชา
หมายเหตุเป็นเมืองโบราณ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานจากกรมศิล ปากร
  ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

เมืองทุ่งยั้งเป็นเมืองเก่าสมัยสุโขทัยและมีเมืองซ้อนกันอีกเมืองหนึ่งซึ่งเรียกว่า เวียงเจ้าเงาะ โดยเมืองทุ่งยั้งเดิมเป็นเมืองขึ้นของเมืองพิชัยแต่ต่อมา แม่น้ำน่านเกิดเปลี่ยนเส้นทางน้ำทำให้เมืองทุ่งยั้งเกิดความแห้งแล้งชาวบ้านจึงอพยพออกจากพื้นที่ไปอาศัยในแถบ บางโพ-ท่าอิฐแทน จึงทำเมืองทุ่งยั้งกลายเป็นเมืองร้าง และพังทลายลงในที่สุดคงเหลือไว้แต่พระธาตุทุ่งยั้งเพียงอย่างเดียวที่ยังหลงเหลืออยู๋ว่าเป็นเมืองโบราณ เมืองทุ่งยั้งในอดีตมีเจ้าเมืองปกครองสืบทอดกันมา เจ้าเมืองคนสุดท้าย ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระจงรณฤทธิ์(พรม ศรีพันธุ์)ต้นตระกูลศรีพันธุ์ เป็นเจ้าเมืองซึ่งมีภรรยาหลายคน จึงมีลูกหลานหลายสายภรรยาเอกคือแม่สาย ศรีพันธุ์ สำหรับสายของแม่ใหญ่เนย ศรีพันธุ์ ภรรยารอง มีบุตรีชื่อแม่พัน(ศรีพันธุ์)กอนวงษ์ ได้แต่งงานกับกำนันบุญ กอนวงษ์ อดีตกำนันตำบลทุ่งยั้ง มีบุตร 5 คน หนึ่งในนั้นคือกำนันบรรจง กอนวงษ์ อดีตกำนันตำบลทุ่งยั้ง สายของแม่ผ่อง ศรีพันธุ์ มีบุตรชื่อพ่อพิศ ศรีพันธุ์ และแม่ทองพูล (ศรีพันธุ์)ภมรจันทร์ ปัจจุบันยังคงมีคนในรุ่นหลาน เหลนและโหลนบางสายอาศัยอยู่ในพื้นที่เมืองทุ่งยั้ง

ขนาดของเมืองแก้ไข

 • เมืองทุ่งยั้งมีอาณาเขตกว้างใหญ่ครอบคลุมบริเวณเนินเขานางทอง (วัดพระแท่นศิลาอาสน์ จนถึงที่ราบลุ่มบ้านไผ่ล้อม)

ตำนานการก่อตั้งเมืองทุ่งยั้งแก้ไข

 • เมืองทุ่งยั้งมีตำนานเล่าขานกันว่า เจ้าเมืองสวรรคโลก นามว่าบาธรรมราช เป็นผู้สร้างเมืองทุ่งยั้ง และตั้งชื่อเมืองนี้ว่า กัมโพชนคร

หลักฐานการค้นพบเมืองทุ่งยั้งแก้ไข

 • พงศาวดารเหนือ
 • กฎหมายลักษณะลักพา (กฎหมายโบราณสมัยพระเจ้าอู่ทองพระเจ้าอู่ทอง)
 • ศิลาจารึกหลักที่ 1 กรุงสุโขทัย


เมืองทุ่งยั้งในปัจจุบันแก้ไข

 • ปัจจุบันเมืองทุ่งยั้งได้ล่มสลายไปแล้วคงเหลือไว้แต่เพียงพระบรมธาตุทุ่งยั้งเท่านั้น แต่ยังสามารถสันนิษฐานได้ว่ายังมีเมืองอีกเมืองคือเวียงเจ้าเงาะ เวียงเจ้าเงาะยังหลงเหลืออยู่

โบราณวัตถุที่ค้นพบแก้ไข

 1. กรุพระบรมธาตทุ่งยั้ง
 2. กำไลหิน
 3. กำไลสำริด
 4. พร้าสำริด
 5. มีดสำริด
 6. เครื่องมือกระเทาะหิน
 7. สร้อยทำจากลูกปัด
 8. ลูกปัดหิน

การเดินทางแก้ไข

 • เดินทางโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 102 (สวรรคโลก-อุตรดิตถ์) เวียนจากสวรรคโลกมา จะเห็นป้ายวัดพระบรมธาตุ

อ้างอิงแก้ไข

 1. หนังสือตำนานเมืองเหนือ
 2. หนังสือพระเมืองอุตรดิตถ์
 3. หนังสืออุตรดิตถ์บ้านเรา
 4. หนังสืออุตรดิตถ์ที่รัก
 5. หนังสือตำนานเมืองอุตรดิตถ์
 6. เมืองทุ่งยั้ง และเวียงเจ้าเงาะ
 7. การศึกษาไทย เมืองทุ่งยั้ง