มีลิสมา

(เปลี่ยนทางจาก เมลิสม่า)

มีลิสมา (อังกฤษ: melisma) คือ การขับร้องโน้ตหลายตัวต่อเนื่องกันในพยางค์หนึ่ง ดนตรีที่ขับร้องเช่นนี้ ภาษาอังกฤษเรียก "เมลิสแมติก" (melismatic) ตรงกันข้ามกับ "ซิลแลบิก" (syllabic) ซึ่งแต่ละพยางค์จะร้องเป็นโน้ตเดียว

ตัวอย่าง แก้

ทำนองแครอล (carol) ของฝรั่งเศสที่ชื่อ "กลอเรีย" (Gloria) ซึ่งเอ็ดเวิร์ด ชิปเพน บานส์ (Edward Shippen Barnes) เรียบเรียงขึ้นใน ค.ศ. 1937 และมักใช้ขับร้องเพลง "แองเจิลส์วีแฮฟเฮิร์ดออนฮาย" (Angels We Have Heard on High) นั้น เป็นหนึ่งในท่วงทำนองเพลงสวด (hymn) ของศาสนาคริสต์ที่มีมีลิสมาต่อเนื่องกันเป็นจำนวนมาก เช่น ในพยางค์ "ออ" ของคำว่า "กลอเรีย" พยางค์เดียวนั้นมีโน้ตถึง 16 โน้ตต่างกัน

ส่วนในเพลง "ดิงดองเมร์ริลีออนฮาย" (Ding Dong Merrily on High) ที่จอร์จ แรตคลิฟฟ์ วูดเวิร์ด (George Ratcliffe Woodward) เรียบเรียงขึ้นนั้น พยางค์ "ออ" ของคำว่า "กลอเรีย" มีมีลิสมาถึง 31 โน้ต

เพลง "มีไซอาห์" (Messiah) ของจอร์จ ฟริดริก แฮนเดิล (George Frideric Handel) ก็ใช้เป็นตัวอย่างของท่วงทำนองที่มีมีลิสมาจำนวนมากได้ เช่น ในท่อนดังต่อไปนี้ จะเห็นว่า พยางค์ "บอร์น" (born) มีมีลิสมาถึง 57 โน้ต

 

Play