เมบไฮโดรลิน

เมบไฮโดรลิน (Mebhydrolin)

เมบไฮโดรลิน
ข้อมูลทางคลินิก
รหัส ATC
ตัวบ่งชี้
PubChem CID
DrugBank
ECHA InfoCard100.007.606
Pharmaklog.png สารานุกรมเภสัชกรรม