เมนิงคาซัคสตานึม (คาซัค: Meniń Qazaqstanym, Менің Қазақстаным; แปลว่า คาซัคสถานของข้า) คือชื่อของเพลงชาติคาซัคสถานในปัจจุบัน ซึ่งเริ่มใช้มาตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2549 เพื่อใช้แทนเพลงชาติสาธารณรัฐคาซัคสถานของเดิมที่ใช้มาตั้งแต่คาซัคสถานได้รับเอกราชจากสหภาพโซเวียตในปี พ.ศ. 2534

Meniń Qazaqstanym
Менің Қазақстаным
Kazakhstan National Anthem.png
สกอร์ดนตรีเพลงชาติคาซัคสถาน
เนื้อร้องชูเมเคน แนชีเมเดนอฟ
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยนูร์ซุลตัน นาซาร์บายิฟ)
ทำนองแชมชี คาลดายาคอฟ
รับไปใช้พ.ศ. 2549
เพลงชาติคาซัคสถาน "เมนิงคาซัคสตานึม"

หากมีปัญหาในการเล่นไฟล์นี้ ดูที่ วิธีใช้สื่อ

เพลงนี้แต่งขึ้นโดยมีต้นเค้าจากเพลงชื่อเดียวกันซึ่งประพันธ์ไว้เมื่อปี พ.ศ. 2499 โดยแชมชี คาลดายาคอฟ (Шәмші Қалдаяқов, Shamshi Kaldayakov) เป็นผู้ประพันธ์ทำนอง ส่วนเนื้อร้องแต่งโดยชูเมเคน แนชีเมเดนอฟ (Жұмекен Нәжімеденов, Zhumeken Nazhimedenov)[1] ภายหลังนายนูร์ซุลตัน นาซาร์บายิฟ (Nursultan Nazarbayev) ประธานาธิบดีแห่งคาซัคสถาน ได้แก้ไขเพิ่มเติมเนื้อร้องบางส่วน ก่อนที่จะมีการประกาศใช้เพลงนี้เป็นเพลงชาติคาซัคสถานอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2549[2]

เนื้อร้องแก้ไข

ภาษาคาซัค ถอดเป็นอักษรโรมัน คำแปล

Алтын күн аспаны,
Алтын дән даласы,
Ерліктің дастаны -
Еліме қарашы!

Ежелден ер деген,
Даңқымыз шықты ғой,
Намысын бермеген,
Қазағым мықты ғой!

Қайырмасы:
Менің елім, менің елім,
Гүлің болып егілемін,
Жырың болып төгілемін, елім!
Туған жерім менің - Қазақстаным!

Ұрпаққа жол ашқан,
Кең байтақ жерім бар.
Бірлігі жарасқан,
Тәуелсіз елім бар.

Қарсы алған уақытты,
Мәңгілік досындай.
Біздің ел бақытты,
Біздің ел осындай!

Қайырмасы:

Altın kün aspanı,
Altın dän dalası,
Erliktiñ dastanı -
Elime qaraşı!

Ejelden er degen,
Dañqımız şıqtı ğoy,
Namısın bermegen,
Qazağım mıqtı ğoy!

Qayırması:
Meniñ elim, meniñ elim,
Güliñ bolıp egilemin,
Jırıñ bolıp tegilemin, elim!
Tüğan jerim meniñ - Qazaqstanım!

Urpaqqa jol aşqan,
Keñ baytaq jerim bar.
Birligi jarasqan,
Täwelsiz elim bar.

Qarsı alğan waqıttı,
Mäñgilik dosınday.
Bizdiñ el baqıttı,
Bizdiñ el osınday!

Qayırması:

ฟากฟ้าแห่งดวงตะวันสีทอง
ท้องทุ่งแห่งเมล็ดพันธุ์สีทอง
ตำนานแห่งความหาญกล้า -
จงมองดูประเทศของข้าเถิด !

จากบรรพกาล
ศักดิ์ครีแห่งความกล้าของเราได้ปรากฏ
แลมิเคยทิ้งความทรนงของตน
ชนชาวคาซัคของข้าล้วนเข้มแข็ง !

ประสานเสียง:
ประเทศของข้า ประเทศของข้าเอย
หากเป็นดอกไม้ของท่าน ข้าจักปลูกไว้
หากเป็นบทเพลงของท่าน ข้าจะขับขาน ประเทศของข้าเอย !
บ้านเกิดของข้า - คาซัคสถานของข้า !

หนทางได้เบิกไปสู่ความรุ่งเรืองแล้ว
ข้ามีผืนแผ่นดินที่กว้างใหญ่
เอกภาพแห่งแผ่นดินมีสมบูรณ์
ข้ามีประเทศอันเป็นเอกราชแล้ว

แผ่นดินได้ต้อนรับกาลเวลา
ดุจดั่งสหายนิรันดร
ประเทศของเราเปี่ยมด้วยความสุข
นี่แหละ ประเทศของเรา

ประสานเสียง

ดูเพิ่มแก้ไข


เพลงชาติคาซัคสถานสมัยต่างๆ
เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตคาซัค
(พ.ศ. 2488 - 2535)
เพลงชาติสาธารณรัฐคาซัคสถาน
(พ.ศ. 2535 - 2549)
เมนิงคาซัคสตานึม
(พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน)

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข