เมทาไบไจเรตรอมบิโคซิโดเดคาฮีดรอน

เมทาไบไจเรตรอมบิโคซิโดเดคาฮีดรอน (อังกฤษ: metabigyrate rhombicosidodecahedron) เป็นทรงหลายหน้า (polyhedron) ที่เกิดจากการนำรอมบิโคซิโดเดคาฮีดรอน (rhombicosidodecahedron) มาหมุนส่วนที่เป็นคิวโพลาห้าเหลี่ยม (pentagonal cupola: J5) สองส่วนที่ไม่อยู่ติดกันหรืออยู่ตรงข้ามกันไป 36 องศา (ส่วนหน้าสุดและซ้ายล่างในรูป) รูปทรงนี้มีหน้ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 20 หน้า หน้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 30 หน้า และหน้ารูปห้าเหลี่ยมปรกติ 12 หน้า รวม 62 หน้า มี 60 จุดยอด 120 ขอบ และเป็นทรงตันจอห์นสันหมายเลข 74 (Johnson solid: J74)

เมทาไบไจเรตรอมบิโคซิโดเดคาฮีดรอน

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้