เฟิสต์เนชันส์

เฟิสต์เนชันส์ (อังกฤษ: First Nations) แปลตรงตัวว่า ชาติแรก เป็นกลุ่มชาวพื้นเมืองในประเทศแคนาดาซึ่งได้รับการจัดว่าเป็นคนละกลุ่มกับอินยูอิต (Inuit) และเมทิส (Métis)[1] เฟิสต์เนชันส์อาศัยในตอนใต้ของทรีไลน์ (tree line) มาแต่ดั้งเดิม โดยส่วนใหญ่อยู่ตอนใต้ของพื้นที่วงกลมอาร์กติก (Arctic Circle) คณะการปกครอง (band government) ของเฟิสต์เนชันส์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วประเทศแคนาดานั้น มีอยู่ 634 คณะ[2] ราวครึ่งหนึ่งตั้งอยู่ในรัฐออนแทริโอกับรัฐบริติชโคลัมเบีย[3]

เฟิสต์เนชันส์ ตลอดจนสตรี ชนกลุ่มน้อย และผู้พิการ ถือเป็น "กลุ่มที่ระบุไว้" (designated group) ตามกฎบัตรสิทธิและเสรีภาพแคนาดา (Canadian Charter of Rights and Freedoms)[4] แต่เฟิสต์เนชันส์ไม่ถือเป็น "ชนกลุ่มน้อยซึ่งเป็นที่รับรู้" (visible minority) ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานสถิติแคนาดา (Statistics Canada)[5]

ชนพื้นเมืองอเมริกาเหนือมีวัฒนธรรมของตนซึ่งกินเวลาหลายพันปีมาแล้ว ประเพณีมุขปาฐะบางประเพณีของชนเหล่านี้พรรณาถึงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ไว้อย่างแม่นยำ เช่น กรณีแผ่นดินไหวในแคสเคเดีย (Cascadia) เมื่อ ค.ศ. 1700 และภูเขาไฟระเบิดที่กรวยซีแอกซ์ (Tseax Cone) ในคริสต์ศตวรรษที่ 18 ส่วนประเพณีที่เป็นลายลักษณ์อักษรนั้นเริ่มพร้อมกับการมาของนักสำรวจและนักล่าอาณานิคมจากยุโรปในยุคแห่งการค้นพบช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 15[6][7] หลักฐานที่สำคัญเกี่ยวกับการเข้าติดต่อสัมพันธ์กับชนเหล่านี้ในสมัยแรก ๆ ได้แก่บันทึกของนักล่าสัตว์ พ่อค้า นักสำรวจ และนักบวชจากยุโรป[8] นอกจากนี้ งานวิจัยทางโบราณคดี มานุษยวิทยา และภาษาศาสตร์ ยังเอื้ออำนวยให้นักวิชาการสามารถปะติดปะต่อความเข้าใจในชนชาติและวัฒนธรรมโบราณเหล่านี้

อ้างอิงแก้ไข

  1. "Terminology". Aboriginal Affairs and Northern Development Canada. ตุลาคม 1, 2012. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ มกราคม 14, 2013. สืบค้นเมื่อ มกราคม 21, 2013.
  2. "Description of the AFN". Assembly of First Nations. สืบค้นเมื่อ November 25, 2017.
  3. "Assembly of First Nations – The Story". The Assembly of First Nations. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ August 2, 2009. สืบค้นเมื่อ October 6, 2009.
  4. "Equal Employment Opportunities". Employer Obligations. Canadian Human Rights Commission. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-01-26. สืบค้นเมื่อ December 21, 2019.
  5. "Visible minority". Dictionary, Census of Population, 2016. Statistics Canada. October 25, 2017.
  6. Woodcock, George (1989). A Social History of Canada. Penguin. ISBN 978-0-14-010536-0.
  7. Wolf, Eric R. (1982). Europe and the People Without History. University of California Press. ISBN 978-0-520-04898-0.
  8. "Introduction". Codex canadiensis. Library and Archives Canada. August 1, 2006. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ May 9, 2012. สืบค้นเมื่อ October 7, 2009.