เฟิร์ธออฟฟอร์ธ (แกลิกสกอต: Linne Foirthe, อังกฤษ: Firth of Forth) คือชะวากทะเล หรือ "firth" ในภาษาสกอตที่หมายถึงบริเวณชายฝั่งทะเลของแม่น้ำฟอร์ธที่ไหลออกไปยัง ทะเลเหนือ ระหว่าง ไฟฟ์ทางตอนเหนือ และ เวสต์โลเธียน, เอดินบะระห์ และ อีสต์โลเธียนทางตอนใต้ เฟิร์ธออฟฟอร์ธรู้จักกันในชื่อ "โบโดเทรีย" ในสมัยโรมัน

เฟิร์ธออฟฟอร์ธมองจากเนินคาลตัน

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

  วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ เฟิร์ธออฟฟอร์ธ