เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตอุซเบก

เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตอุซเบก (อุซเบก: Ўзбекистон Совет Социалист Республикасининг давлат мадҳияси) เป็นเพลงชาติของอุซเบกิสถานสมัยอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต.

Ўзбекистон Совет Социалист Республикасининг давлат мадҳияси
คำแปล: เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตอุซเบก
เนื้อร้องตูราบ ตูลา, พ.ศ. 2490
ทำนองมูตาล บูร์ฮานอฟ, พ.ศ. 2490
รับไปใช้พ.ศ. 2490
เลิกใช้พ.ศ. 2535
ตัวอย่างเสียง
เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตอุซเบก (บรรเลง)

ประวัติ แก้

เพลงชาติโซเวียตอุซเบก ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2490จนถึงปี พ.ศ. 2535. ประพันธ์เนื้อร้องโดย ตูราบ ตูลา (Turab Tula) และ เรียบเรียงทำนองโดย มูตาล บูร์ฮานอฟ (Mutal Burkhanov). ซึ่งความน่าสนใจของเพลงนี้คือ ความคล้ายคลึงของทำนองเพลงดังกล่าว (เพลงชาติโซเวียตอุซเบกมีทำนองที่คล้ายกันกับเพลงชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตทาจิก และ สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเติร์กเมน). ภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต จึงได้มีการแก้ไขเนื้อร้องเพลงชาติใหม่เพื่อใช้เป็นเพลงชาติอุซเบกิสถานหลังได้รับเอกราช.

เนื้อร้อง แก้

ฉบับ พ.ศ. 2490 แก้

ฉบับ พ.ศ. 2521 แก้

คำแปล แก้

ฉบับ พ.ศ. 2490 (สมัยสตาลิน) ฉบับ พ.ศ. 2521 (ฉบับแก้ไข)

จงสุขสวัสดิ์เถิด, ชาวรัสเซีย พี่น้องอันยิ่งใหญ่ของเรา
จงสุขสวัสดิ์เถิดท่านผู้นำสตาลินผู้เป็นที่รัก, ผู้เป็นที่รัก!
เส้นทางแห่งการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ (ปฏิวัติตุลาคม) นำเราก้าวหน้า
และชาวอุซเบกทั้งมวลถูกยกย่องด้วยประเทศโซเวียต!

ท่อนประสานเสียง:
จงรุ่งโรจน์เถิด ชาวนาปลูกฝ้ายแห่งอุซเบกิสถานเสรี!
พัฒนาเถิด ประเทศอันอำไพของข้าในแดนบูรพา!
ธงแห่งนานาโซเวียต ธงแห่งชัยชนะ!
ปรารถนาให้เธอมีเกียรติยศนิรันดร!


เรานั้นไม่ได้เห็นแสงในแผ่นดินตะวันทอแสงเลย
ตามฝั่งของแม่น้ำนั้นพวกเราอยากกระหาย, อยากกระหาย!
ดวงตะวันส่องแสงเจิดจ้าคือเลนินผู้ชาญฉลาดของเรา
พร้อมทั้งสตาลินชี้ทางเรา เราจึงพบความสุข!

ท่อนประสานเสียง:
จงรุ่งโรจน์เถิด ชาวนาปลูกฝ้ายแห่งอุซเบกิสถานเสรี!
พัฒนาเถิด ประเทศอันอดุมเรืองรองของข้า!
ธงแห่งนานาโซเวียต ธงแห่งชัยชนะ!
ปรารถนาให้เธอมีเกียรติยศนิรันดร!


เส้นทางของเราส่องสว่างด้วยแสงแห่งวิทยาศาสตร์และความรู้
พี่น้องแห่งประชาชนโซเวียตตลอดกาล, ตลอดกาล!
จงขจัดพวกอนารยชนผู้รุกรานไปให้สิ้น
เราจะเดินหน้าไปยั่งสู่ชัยชนะครั้งใหม่!

ท่อนประสานเสียง:
จงรุ่งโรจน์เถิด ชาวนาปลูกฝ้ายแห่งอุซเบกิสถานเสรี!
พัฒนาเถิด ประเทศผู้กล้าอันไร้พ่ายของข้า!
ธงแห่งนานาโซเวียต ธงแห่งชัยชนะ!
ปรารถนาให้เธอมีเกียรติยศนิรันดร!

จงสุขสวัสดิ์เถิด, ชาวรัสเซีย พี่น้องอันยิ่งใหญ่ของเรา
จงรุ่งโรจน์เถิดท่านผู้นำเลนินผู้เป็นที่รัก, ผู้เป็นที่รัก!
เส้นทางแห่งการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ (ปฏิวัติตุลาคม) นำเราก้าวหน้า
และชาวอุซเบกทั้งมวลถูกยกย่องด้วยประเทศโซเวียต!

ท่อนประสานเสียง:
พรรคเอ๋ย, เธอนำเรา, อุซเบกิสถานที่รัก!
แผ่นดินต้องแสงตะวันของเธอนั้นเสรีและเป็นเลิศ!
แผ่นดินชองเธอคือขุมทรัพย์ ความสุขของเธอคือพิภพโลกา!
ความสุขสวัสดิ์จะอยู่กับเธอในดินแดนโซเวียต!


เรานั้นไม่ได้เห็นแสงในแผ่นดินตะวันทอแสงเลย
ตามฝั่งของแม่น้ำนั้นพวกเราอยากกระหาย, อยากกระหาย!
รุ่งอรุณฉายแสง การปฏิวัติ เลนินนั้นคือผู้นำ
ความรู้สึกขอบคุณของปวงประชามาจากเลนินผู้ชี้นำ!

ท่อนประสานเสียง:
พรรคเอ๋ย, เธอนำเรา, อุซเบกิสถานที่รัก!
แผ่นดินต้องแสงตะวันของเธอนั้นเสรีและเป็นเลิศ!
แผ่นดินชองเธอคือขุมทรัพย์ ความสุขของเธอคือพิภพโลกา!
ความสุขสวัสดิ์จะอยู่กับเธอในดินแดนโซเวียต!


สวนแห่งลัทธิคอมมิวนิสต์คือฤดูใบไม้ผลิอันเป็นนิรันดร์
ภราดรภาพนิรันดร์คือมิตรภาพที่ยังคงอยู่, ที่ยังคงอยู่!
ธงแห่งโซเวียตนั้นมีชัยและมั่นคง
จักรวาลจงเฉิดฉายด้วยแสงแห่งธงผืนนี้!

ท่อนประสานเสียง:
พรรคเอ๋ย, เธอนำเรา, อุซเบกิสถานที่รัก!
แผ่นดินต้องแสงตะวันของเธอนั้นเสรีและเป็นเลิศ!
แผ่นดินชองเธอคือขุมทรัพย์ ความสุขของเธอคือพิภพโลกา!
ความสุขสวัสดิ์จะอยู่กับเธอในดินแดนโซเวียต!

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

แหล่งรวบรวมข้อมูลและไฟล์เสียง
วีดิทัศน์