บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

เพนนี แบล็ก (อังกฤษ: Penny Black) เป็นแสตมป์ดวงแรกของโลก ออกใช้ใน สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2383 เป็นแสตมป์ราคา 1 เพนนี

เพนนี แบล็ก