เปิดเมนูหลัก
เหรียญเพนนีในประเทศกานา

เพนนี (Penny) เป็นหน่วยเงินย่อยสุดในหลายประเทศ