รางวัลเพชรในเพลง กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ผู้ดำเนินงานการประกวดเพชรในเพลง เนื่องใน วันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี สำหรับนักร้อง เพลงไทยสากล ลูกทุ่ง ที่ออกเสียงได้ถูกต้องตามอักขระภาษาไทย เพื่อยกย่องบุคลลในวงการเพลงที่มีผลงานดีเด่นด้านภาษาไทย ทั้งนักประพันธ์เพลงที่มีความสามารถผสมผสานความรู้ด้านภาษา วรรณกรรม และนักร้องที่ร้องเพลงออกเสียงชัดเจน และถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาไทย โดยจัดพิธีมอบรางวัล ณ โรงละครแห่งชาติ ก่อนที่จะเปลี่ยนไปจัดพืธีมอบรางวัล ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ผลรางวัลในแต่ละปี ดังนี้

ลำดับงานประกาศผลรางวัลเพชรในเพลงแก้ไข

งานประกาศผลรางวัลเพชรในเพลง
เพชรในเพลง 2547
เพชรในเพลง 2548
เพชรในเพลง 2549
เพชรในเพลง 2550
เพชรในเพลง 2551
เพชรในเพลง 2552
เพชรในเพลง 2553
เพชรในเพลง 2554
เพชรในเพลง 2555
เพชรในเพลง 2556
เพชรในเพลง 2557
เพชรในเพลง 2558