เปิดเมนูหลัก

รางวัลเพชรในเพลง กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ผู้ดำเนินงานการประกวดเพชรในเพลง เนื่องใน วันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี สำหรับนักร้อง เพลงไทยสากล ลูกทุ่ง ที่ออกเสียงได้ถูกต้องตามอักขระภาษาไทย เพื่อยกย่องบุคลลในวงการเพลงที่มีผลงานดีเด่นด้านภาษาไทย ทั้งนักประพันธ์เพลงที่มีความสามารถผสมผสานความรู้ด้านภาษา วรรณกรรม และนักร้องที่ร้องเพลงออกเสียงชัดเจน และถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาไทย โดยจัดพิธีมอบรางวัล ณ โรงละครแห่งชาติ ก่อนที่จะเปลี่ยนไปจัดพืธีมอบรางวัล ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ผลรางวัลในแต่ละปี ดังนี้

ลำดับงานประกาศผลรางวัลเพชรในเพลงแก้ไข