เพชรในเพลง 2547

เพชรในเพลง 2547 กระทรวงวัฒนธรรม โดย สำนักงานวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร จัดงานมอบรางวัล ในวันที่วันที่ 29 กรกฎาคม 2547 ซึ่งตรงกับวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมอบรางวัลสำหรับนักร้อง เพลงไทยสากล ลูกทุ่ง ที่ออกเสียงได้ถูกต้องตามอักขระภาษาไทย เพื่อยกย่องบุคลลในวงการเพลงที่มีผลงานดีเด่นด้านภาษาไทย ทั้งนักประพันธ์เพลงที่มีความสามารถผสมผสานความรู้ด้านภาษา วรรณกรรม และนักร้องที่ร้องเพลงออกเสียงชัดเจน และถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาไทย โดยมอบรางวัล ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ผลรางวัล ดังนี้ [1]

รางวัลการประพันธ์เพลงดีเด่นด้านภาษาไทยแก้ไข

  • ประเภทเพลงไทยสากล ได้แก่ นางสุปาณี ลิ้มสุวรรณ จากเพลง ไพลินล้อมเพชร
  • ประเภทไทยลูกทุ่ง ได้แก่ นายชินกร ไกรลาศ จากเพลง เสากลางกระแส

รางวัลการขับร้องเพลงดีเด่นด้านภาษาไทยแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข