เปียโนคอนแชร์โต (ชูมัน)

เปียโนคอนแชร์โตในบันไดเสียง เอ ไมเนอร์, โอปุสที่ 54 เป็นผลงานประพันธ์ที่มีชื่อเสียงของโรเบิร์ต อะเล็กซานเดอร์ ชูมัน ในปี ค.ศ. 1845 เป็นเปียโนคอนแชร์โตชิ้นที่สี่ที่ชูมันประพันธ์ขึ้น หลังจากเขาเริ่มแต่งเปียโนคอนแชร์โตมาแล้วสามชิ้น ในบันไดเสียงอี แฟลต เมเจอร์ (ค.ศ. 1828), เอฟ เมเจอร์ (ค.ศ. 1829-1831) และ ดี ไมเนอร์ (ค.ศ. 1839) แต่ไม่มีชิ้นใดเสร็จสมบูรณ์

ในปี ค.ศ. 1841 ชูมันเริ่มแต่งฟ็องเตซีสำหรับบรรเลงด้วยเปียโนและวงออร์เคสตรา ต่อมาคลารา ชูมัน ภรรยาของเขาได้แนะนำให้แต่งขยายเพิ่มเป็นเปียโนคอนแชร์โต ชูมันได้แต่งท่อนอินเตอร์เมซโซและท่อนจบเพิ่มในปี ค.ศ. 1845 ผลงานชิ้นนี้กลายเป็นเปียโนคอนแชร์โตชิ้นเดียวของชูมันที่เสร็จสมบูรณ์ ออกแสดงครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1846 ที่เมืองไลพ์ซิจ โดยคลารา ชูมัน เป็นผู้บรรเลงเดี่ยวเปียโน

ผลงานชิ้นนี้ยังมีอิทธิพลต่องานของเอ็ดเวิร์ด กรีก (ค.ศ. 1843-1907) ซึ่งได้ชมการแสดงของคลารา ชูมัน ในปี ค.ศ. 1858 ขณะอยู่ในวัย 15 ปี กรีกได้ประพันธ์เปียโนคอนแชร์โตในบันไดเสียง เอ ไมเนอร์ เช่นเดียวกัน ผลงานของกรีกชิ้นนี้มีท่วงทำนองใกล้เคียงกับผลงานของชูมันเป็นอย่างมาก

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข