เบเฮโมท (ฮีบรู: בהמות) หรือ บิฮีมอธ (อังกฤษ: Behemoth) คือสัตว์อสูรซึ่งถูกกล่าวถึงในคัมภีร์ไบเบิลฉบับของโยบ มันเป็นสัตว์ที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้น มีลักษณะผสมผสานกันระหว่างช้าง, ฮิปโป, แรด และควาย จากลักษณะที่คัมภีร์ได้บรรยายไว้ ทำให้นักวิชาการบางส่วนเชื่อว่ามันอาจจะเป็นไดโนเสาร์ชนิดซอโรพอด[1][2][3]

จิตรกรรม บิฮีมอธและเลวีอาธาน โดยวิลเลียม เบลก

จงดูเบเฮโมทเถิด... มันกินหญ้าเหมือนวัว ดูเถิด กำลังของมันอยู่ในเอว และพลังของมันอยู่ในกล้ามเนื้อท้อง มันก่งหางของมันให้แข็งเหมือนไม้สนสีดาร์ เอ็นโคนขาของมันก็สานเข้าด้วยกัน กระดูกของมันเหมือนท่อทองสัมฤทธิ์ และแข้งขาของมันเหมือนท่อนเหล็ก มันเป็นพระราชกิจชิ้นแรกของพระเจ้า... มันนอนอยู่ใต้ต้นตะครอง ในเพิงอ้อและในบึง

— โยบ 40:15-21[4]

อ้างอิง แก้

  1. Steel, Allan K. (2001-08-01). "Could Behemoth Have Been a Dinosaur?". Answers in Genesis. สืบค้นเมื่อ 2014-02-04.
  2. "Scriptural Evidence: Dinos in the Bible". Genesis Park. 2013-09-15. สืบค้นเมื่อ 2014-02-04.
  3. Taylor, P. S. (February 13, 2008). "Dinosaurs—Alive After Babel?". Answers in Genesis. สืบค้นเมื่อ February 27, 2012.
  4. โยบ 40:15-21 พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011