ซอโรพอด Sauropods
ช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่:
Early JurassicLate Cretaceous, 188–66Ma
Berlin Diplodocus.jpg
Mounted skeleton cast of Diplodocus carnegii
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Animalia
ไฟลัม: Chordata
ชั้น: Reptilia
อันดับใหญ่: Dinosauria
อันดับ: Saurischia
อันดับย่อย: Sauropodomorpha
อันดับฐาน: Sauropoda
Marsh, 1878
Families

See text.

ซอโรพอด (อังกฤษ: sauropod) คือ ไดโนเสาร์คอยาวชนิดหนึ่ง มีขนาดใหญ่มาก ส่วนใหญ่แล้วจะมีคอยาวอย่างน้อย 5 เมตร มีอยู่หลายชนิด ชนิดที่ใหญ่ที่สุดคือแอมพิโคเลียส และเล็กที่สุดคือพลาทีโอซอรัส ซอโรพอดชนิดเรกอาศัยอยู่ในยุคไตรแอสสิคตอนปลาย และชนิดสุดท้ายอาศัยอยู่ในยุคครีเทเชียสตอนปลายเมื่อประมาณ 65 ล้านปีก่อน

รายชื่อซอโรพอดแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข