เบเรนการ์ที่ 2 แห่งอิตาลี

เบเรนการ์ที่ 2 แห่งอิตาลี หรือ เบเรนการ์แห่งอิฟริอา (อังกฤษ: Berengar II of Italy) (ค.ศ. 900 - 6 กรกฎาคม ค.ศ. 966) เบเรนการ์เป็นมาร์กราฟแห่งอิฟริอาและผู้อ้างตัวเป็นพระมหากษัตริย์อิตาลีผู้สืบเชื้อสายมาจากลอมบาร์ด เบเรนการ์เป็นบุตรของอดาแบร์ตที่ 1 แห่งอิฟริอาและกิเซลาแห่งฟริอุลิ และเป็นหลานของเบเรนการ์ที่ 1 แห่งอิตาลี และ แบร์ทิลาแห่งสโปเลโต

อ้างอิง

แก้