เบียร์อาชา เป็นเบียร์สัญชาติไทยผลิตและจำหน่ายโดย บริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจ จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือเดียวกับเบียร์ช้าง แต่เป็นเบียร์ดีกรีต่ำซึ่งมีปริมาณแอลกอฮอล์ 5% โดยใช้โรงงานที่วังน้อยเป็นฐานการผลิต การผลิตเบียร์อาชาของปี พ.ศ. 2549 อยู่ที่ 92.02 ล้านลิตร[1]

อ้างอิง แก้ไข