เนื้อทรายอินโดจีน

เนื้อทรายอินโดจีน
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Animalia
ไฟลัม: Chordata
ชั้น: Mammalia
อันดับ: Artiodactyla
วงศ์: Cervidae
สกุล: Hyelaphus
สปีชีส์: H.  annamiticus
ชื่อทวินาม
Hyelaphus annamiticus
(Heude, 1888)
ชื่อพ้อง
  • Hyelaphus porcinus annamiticus

เนื้อทรายอินโดจีน หรือ เนื้อทรายไทย (อังกฤษ: Indochinese hog deer, Thai hog deer; ชื่อวิทยาศาสตร์: Hyelaphus annamiticus) เป็นกวางชนิดเนื้อทราย (H. porcinus) ชนิดหนึ่ง โดยในอดีตเคยถูกจัดให้เป็นชนิดย่อย แต่ในปัจจุบันได้ถูกจำแนกออกมาต่างหาก[1]

พบกระจายพันธุ์ในไทย, ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม และตอนใต้ของพม่า เนื้อทรายอินโดจีนในประเทศไทยเคยพบชุกชุมตามที่ราบต่ำหรือป่าโปร่ง ยกเว้นทางภาคใต้ เดิมเคยถูกจัดให้เป็นสัตว์ป่าสงวน เพราะอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ แต่ปัจจุบันได้ถูกถอดออกจากการเป็นสัตว์ป่าสงวนแล้ว เนื่องจากสามารถเพาะขยายพันธุ์ในที่เลี้ยงและนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในปริมาณที่มากพอควร และสามารถขยายพันธุ์ได้เอง โดยเฉพาะที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ[2]

อ้างอิง แก้ไข

  1. Ungulate Taxonomy – A new perspective from Groves and Grubb (2011). ultimateungulate.com
  2. นางสาวพัฒนาวดี กุณฑะโร. ความสามารถในการปรับตัวของเนื้อทรายที่ปล่อยสู่ธรรมชาติ บริเวณทุ่งกะมัง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ. กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545. 68 หน้า. หน้า 4. ISBN 974-357-546-4