เทียนไข หรือ เทียน เป็นวัสดุให้แสงสว่างที่ประกอบด้วยแท่งไข, ขี้ผึ้ง หรือพาราฟินที่ด้านในฝังไส้เทียนเอาไว้ ซึ่งเมื่อนำไฟไปจุดที่ไส้ จะทำให้ไขละลายซึมไปตามไส้ ระเหยเป็นก๊าซและติดไฟ ทำให้เกิดเปลวไฟที่ให้แสงสว่าง

เทียนไขที่กำลังติดไฟ

การใช้งานเทียนไขส่วนใหญ่มักจะเป็นการให้แสงสว่างหรือความร้อน และสมัยโบราณก่อนจะมีนาฬิกา ยังมีการใช้เทียนไขจับเวลาอีกด้วย