เทอร์มอมิเตอร์

(เปลี่ยนทางจาก เทอร์โมมิเตอร์)

เทอร์มอมิเตอร์ (อังกฤษ: thermometer) คือเครื่องมือสำหรับวัดระดับความร้อน เมื่อได้รับความร้อนจะขยายตัว และหดตัวเมื่อคายความร้อน ของเหลวที่ใช้บรรจุในกระเปาะแก้วของเทอร์มอมิเตอร์ คือปรอทหรือแอลกอฮอล์

เทอร์มอมิเตอร์วัดไข้ (ปรอทวัดไข้)

สาเหตุที่ใช้แอลกอฮอล์หรือปรอทบรรจุลงในเทอร์มอมิเตอร์เพราะของเหลวทั้งสองนี้ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และไม่เกาะผิวของหลอดแก้ว แต่ถ้าเป็นของเหลวชนิดอื่น เช่นน้ำจะเกาะผิวหลอดแก้ว เมื่อขยายตัวหรือหดตัว จะติดค้างอยู่ในหลอดแก้วไม่ยอมกลับมาที่กระเปาะ

ชนิดของเทอร์มอมิเตอร์ แก้ไข

 • เทอร์มอมิเตอร์แบบธรรมดา
 • เทอร์มอมิเตอร์วัดไข้
 • แอลกอฮอล์เทอร์มอมิเตอร์
 • เบคแมนเทอร์มอมิเตอร์
 • ไบเมทัลเทอร์มอมิเตอร์
 • กาลิเลโอเทอร์มอมิเตอร์
 • เทอร์มอมิเตอร์แบบอินฟราเรด
 • เทอร์มอมิเตอร์แบบของเหลวคริสตัล
 • เทอร์มอมิเตอร์ทางการแพทย์แบบอม
 • เทอร์มอมิเตอร์ทางการแพทย์แบบหนีบ
 • เทอร์มอมิเตอร์ทางการแพทย์สวนทวาร
 • เทอร์มอมิเตอร์แบบตัวต้านทานทางไฟฟ้าแรงสูง

อ้างอิง แก้ไข

หนังสืออ่านเพิ่มเติม แก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข