เทศบาลตำบลโคกมะกอก

เทศบาลตำบลโคกมะกอก เป็นเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งอยู่ทางทางทิศตะวันออกของจังหวัดปราจีนบุรี ห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรีประมาณ 23 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 153 กิโลเมตร

เทศบาลตำบลโคกมะกอก
ทต.โคกมะกอกตั้งอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี
ทต.โคกมะกอก
ทต.โคกมะกอก
พิกัด: 14°04′10.1″N 101°27′44.7″E / 14.069472°N 101.462417°E / 14.069472; 101.462417พิกัดภูมิศาสตร์: 14°04′10.1″N 101°27′44.7″E / 14.069472°N 101.462417°E / 14.069472; 101.462417
ประเทศ ไทย
จังหวัดปราจีนบุรี
อำเภอเมืองปราจีนบุรี
ตำบลโนนห้อม (บางส่วน)
จัดตั้ง25 พฤษภาคม 2542 (ทต.โคกมะกอก)
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีพูลทรัพย์ เดชผิว
พื้นที่
 • ทั้งหมด15.500 ตร.กม. (5.985 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2562)[1]
 • ทั้งหมด2,193 คน
 • ความหนาแน่น141.48 คน/ตร.กม. (366.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05250103
ที่อยู่
สำนักงาน
หมู่ 1 ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
เว็บไซต์www.khokmakok.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

เทศบาลตำบลโคกมะกอก แรกเริ่มก่อตั้งตามประกาศกระทรวงลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2517 โดยจัดตั้งท้องถิ่นตำบลบางส่วนของตำบลโนนห้อมขึ้นเป็น สุขาภิบาลโคกมะกอก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ปีเดียวกัน[2] โดยครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลโนนห้อม

ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 สุขาภิบาลโคกมะกอก จึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เทศบาลตำบลโคกมะกอก[3] นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ซึ่งตามหลักการและเหตุผลการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ ก็เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และเป็นการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อมูลทั่วไปแก้ไข

พื้นที่โดยทั่วไปของเทศบาลตำบลโคกมะกอก ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบ ลักษณะเป็นดินภูเขาเก่าเหมาสะสำหรับการทำเกษตรกรรม ได้แก่ ทำสวน ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ อาชีพหลักของประชากร ตือ ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ อาชีพรองของประชากร คือ การค้าขาย รับจ้าง การเลี้ยงสัตว์ปีก การทำอุตสาหกรรมครัวเรือน ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ การจักสาน การทำไม้กวาด

เทศบาลตำบลโคกมะกอกมีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 • ทิศใต้ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

การปกครองแก้ไข

เทศบาลตำบลโคกมะกอก ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี ได้แก่

 • หมู่ที่ 2 บ้านดงคุย ตำบลโนนห้อม
 • หมู่ที่ 3 บ้านเกาะแล้ง ตำบลโนนห้อม
 • หมู่ที่ 10 บ้านหนองรวง ตำบลโนนห้อม
 • หมู่ที่ 4 บ้านโนนห้อม ตำบลโนนห้อม (บางส่วน)
 • หมู่ที่ 7 บ้านดงยาง ตำบลโนนห้อม (บางส่วน)
 • หมู่ที่ 11 บ้านดอนใหญ่ ตำบลโนนห้อม

ประชากรแก้ไข

เทศบาลตำบลโคกมะกอก มีจำนวนประชากร ทั้งหมด 2,193 คน โดยแยกประชากรตามส่วนรายหมู่บ้าน ได้ดังนี้

ชุมชน ตำบล หมู่ที่ ชาย หญิง ประชากร ครัวเรือน
(คน) (คน) (คน) พ.ศ. 2562[4] (หลัง)
**ทะเบียนบ้านกลาง โคกมะกอก - - - - 1
ดงคุย โคกมะกอก 1 349 356 705 303
เกาะแล้ง โคกมะกอก 2 254 274 528 173
หนองรวง โคกมะกอก 3 153 177 330 110
โนนห้อม (บางส่วน) โคกมะกอก 4 64 70 134 42
ดงยาง (บางส่วน) โคกมะกอก 7 62 56 118 36
ดอนใหญ่ โคกมะกอก 11 171 207 378 133
รวม 1,053 1,140 2,193 798

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประชากรในเทศบาลตำบลโคกมะกอก พ.ศ. 2562 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลโคกมะกอก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 91 (53 ง): 755–756. 26 มีนาคม 2517. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 3. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. 24 กุมภาพันธ์ 2542. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 4. ประชากรแยกตามรายหมู่บ้าน เขตท้องถิ่นเทศบาลตำบลโคกมะกอก (ตำบลโนนห้อม)