เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย

เทศบาลตำบลในอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย

เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย เป็นเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งในอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันThetsaban Tambon Kosum Phisai
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
ตรา
ทต.โกสุมพิสัยตั้งอยู่ในจังหวัดมหาสารคาม
ทต.โกสุมพิสัย
ทต.โกสุมพิสัย
พิกัด: 16°14′34.9″N 103°03′45.7″E / 16.243028°N 103.062694°E / 16.243028; 103.062694พิกัดภูมิศาสตร์: 16°14′34.9″N 103°03′45.7″E / 16.243028°N 103.062694°E / 16.243028; 103.062694
ประเทศ ไทย
จังหวัดมหาสารคาม
อำเภอโกสุมพิสัย
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีวิเชียร อุทรส
พื้นที่
 • ทั้งหมด5.55 ตร.กม. (2.14 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2562)
 • ทั้งหมด8,984 คน
 • ความหนาแน่น1,618.73 คน/ตร.กม. (4,192.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05440301
โทรศัพท์0 4376 1010
โทรสาร0 4376 1131
เว็บไซต์www.kosumphisai.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ แก้

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านคุ้มกลาง บ้านคุ่มสัวข์ และบ้านคุ้มไต้ ขึ้นเป็น "สุขาภิบาลหัวขวาง" มีประชากรทั้งหมด 4,857 คน ต่อมาเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2523 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงแนวเขตสุขาภิบาลขวางใหม่ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 97 ตอน 114 ทำให้สุขาภิบาลหัวขวางประกอบด้วยหมู่บ้านต่าง ๆ ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านคุ้มกลาง หมู่ที่ 2 บ้านคุ้มได้ หมู่ที่ 3 บ้านคุ้มสังข์ หมู่ที่ 10 บ้านคุ้มสังข์ หมู่ที่ 11 บ้านคุ้มใต้ หมู่ที่ 12 บ้านคุ้มสังจ์ และหมู่ที่ 13 บ้านคุ้มกลาง มีเขตพื้นที่ 5.55 ตารางกิโลเมตร ประชากร 10,456 คน จำนวน 2,064 หลังคาเรือน

ต่อมาเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 สุขาภิบาลได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็น "เทศบาลตำบลหัวขวาง" ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ซึ่งประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 90 วันนับแต่วันประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป[1]

อาณาเขต แก้

  • ทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ที่ท่าเขางัว เลียบริมกุดชี ฝั่งทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และเลียบแม่น้ำชีถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั้งแม่น้ำชีฝั่งได้ห่างจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือได้ของสะพานข้ามแม่น้ำชีตามแนวแม่น้ำ ระยะ 1,000 เมตร
  • ทิศใต้ จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นตรงไปทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งอยู่ริมสายโกสุมพิสัย–โสกขุ่น ตรง กม. 1,500 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะ 1,000 เมตร เป็นหลักเขตที่ 5
  • ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ้งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 208 ตอนโกสุมพิสัย – มหาสารคาม ฟากตะวันออกตรง กม. 2,400
  • ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นตรง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบรรจบหลักที่ 1 (ปัจจุบันเทศบาลอยู่ในระหว่างปรับปรุงหลังเขตที่ 1)[2]

อ้างอิง แก้

  1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-11-21. สืบค้นเมื่อ 2017-04-19.
  2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-11-21. สืบค้นเมื่อ 2017-04-19.