เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

เทศบาลตำบลในอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม เป็นเขตเทศบาลแห่งหนึ่งในเขตอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลตะวันออก (อ่าวไทย) มีเนื้อที่ ประมาณ 140.63 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 86,451 ไร่ เป็นพื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 61.75 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 37,773 ไร่ การประกอบอาชีพของราษฎรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม เช่น การทำสวนมะพร้าว สวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน ทำนา และประมงชายฝั่ง ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป และ ธุรกิจการท่องเที่ยว

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
ตรา
คำขวัญ: 
ขนอมเมืองน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรม
ก้าวล้ำเกษตรกรรม หนุนนำการท่องเที่ยว
สังคมพัฒนา ประชามีการศึกษา
มั่งคงเศรษฐกิจ ชีวิตมีคุณภาพ
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอขนอม
พื้นที่
 • ทั้งหมด140.63 ตร.กม. (54.30 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด9,430 คน
 • ความหนาแน่น65.76 คน/ตร.กม. (170.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05801501
ที่อยู่
สำนักงาน
102/25 หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์0-7552-8432
เว็บไซต์www.khanom.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ แก้

ตำบลขนอมเดิมชื่อ "เมืองตระนอม" สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 1908 โดยเจ้าอินทราซึ่ง มีพระชายา ชื่อ เจ้าหญิงสนตรา (ธิดาของพระพนมวัง และพระนางเสดียงทอง) ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี ได้ทำการสำรวจเข้าอยู่ในทำเนียบการปกครองของกระทรวงมหาดไทย เป็นคำผวนซึ่งเรียกชื่อเพี้ยนว่า"ตำบลขนอม" ขึ้นกับอำเภอสิชล ต่อมาในปี 2450 ตำบลขนอม ได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอขนอม เมืองขนอมจึงกลายเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอขนอม ชื่อ "ตำบลขนอม"

องค์การบริหารส่วนตำบลขนอมได้รับการยกฐานะจากสภาตำบล (นิติบุคคล) ขึ้นเป็นราชการส่วนท้องถิ่น ประเภทองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 สำนักงานเทศบาลตั้งอยู่ที่ 102/25 หมู่ที่ 4 ถนนอัครวิถี ตำบลขนอม

ภูมิศาสตร์ แก้

เขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอมตั้งอยู่ทางทิศเหนือของตัวเมืองนครศรีธรรมราช

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ่าวไทย
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

ภูมิประเทศ แก้

ตำบลอ่าวขนอมมีสภาพเป็นพื้นที่ภูเขาสูงและป่าอันสมบูรณ์เป็นส่วนหนึ่งของเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองธง และยังเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด เช่น กวาง เสือ หมี ลิง ค่าง หมูป่า กระจง และสัตว์เลื้อยคลานที่ยังมีอยู่ชุกชุม เป็นพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่าของสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่านครศรีธรรมราชส่วนหนึ่ง ประกอบด้วยพื้นที่ เขาดาดฟ้า เขาเพลา เขาพลายดำ เขาเปร็ตและเขาพระ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและมีน้ำตกที่สวยงาม

การแบ่งเขตปกครอง แก้

เขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอมประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งหมด 13 หมู่บ้าน คือ

 • หมู่ที่ 2 บ้านพังมะพร้าว
 • หมู่ที่ 3 บ้านหัวเทอะ
 • หมู่ที่ 4 บ้านตลาดสี่แยก
 • หมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์กรด
 • หมู่ที่ 6 บ้านหน้าด่าน
 • หมู่ที่ 7 บ้านเปร็ต
 • หมู่ที่ 8 บ้านในเพลา
 • หมู่ที่ 9 บ้านท่าสำเภา
 • หมู่ที่ 10 บ้านนาคลอง
 • หมู่ที่ 11 บ้านวัดใน
 • หมู่ที่ 12 บ้านในทราย
 • หมู่ที่ 13 บ้านเขาดิน
 • หมู่ที่ 14 บ้านป่าตาล

สถานีอนามัย แก้

 • สถานีอนามัยประจำตำบลขนอม

สถานศึกษา แก้

 • โรงเรียนขนอมพิทยา
 • โรงเรียนวัดเขา (วันครู 2501)
 • โรงเรียนบ้านเปร็ต (ขยายโอกาส)
 • โรงเรียนบ้านในเพลา
 • โรงเรียนวัดกระดังงา
 • โรงเรียนบ้านวัดใน
 • โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์
 • โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเพลา
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระดังงา
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน

วัด แก้

จำนวนวัดในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอมมีทั้งหมด 4 วัด คือ

 • วัดเขาขนอม
 • วัดกระดังงา
 • วัดในขนอม
 • วัดคูรา

สถานที่สำคัญ แก้

 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองธง ประกอบไปด้วยเขตอนุรักษ์สัตว์ป่านครศรีธรรมราช น้ำตกท้องยาง น้ำตกหินลาด น้ำตกผาเมือง
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าชายเลนคลองขนอม
 • ชายหาดอ่าวขนอม ประกอบด้วย หาดคอเขา หาดหน้าด่าน หาดบ้านเปร็ตหาดในเพลา หาดท้องหยี หาดท้องยาง

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้