เทศบาลตำบลอู่ทอง

เทศบาลตำบลในจังหวัดสุพรรณบุรี ประเทศไทย

พิกัดภูมิศาสตร์: 14°22′33.85″N 99°53′32.26″E / 14.3760694°N 99.8922944°E / 14.3760694; 99.8922944

เทศบาลตำบลอู่ทอง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทเทศบาลตำบล ตั้งอยู่ในเขตอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ถูกยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเมื่อปี พ.ศ. 2542 มีจำนวนประชากร 8,237 คน โดยเป็นเพศชาย 3,908 คน เพศหญิง 4,845 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 3,405 ครัวเรือน[1] ในพื้นที่เพียง 1.7 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น ทำให้เทศบาลตำบลอู่ทองมีความหนาแน่นประชากรถึง 4,845 คนต่อตารางกิโลเมตร นับเป็นชุมชนเทศบาลที่มีความหนาแน่นมากที่สุดในจังหวัดสุพรรณบุรี

เทศบาลตำบลอู่ทอง
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลอู่ทอง
ตรา
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายรัชชัย วัฒนไกร
พื้นที่
 • ทั้งหมด1.7 ตร.กม. (0.7 ตร.ไมล์)
ประชากร (2557)
 • ทั้งหมด8,237
 • ความหนาแน่น4,845 คน/ตร.กม. (12,550 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลอู่ทอง หมู่ 6 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
โทรศัพท์035-564530 และ 035-551999
โทรสาร035-564530
เว็บไซต์http://www.u-thongcity.go.th/ http://www.u-thongcity.go.th/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ภูมิศาสตร์แก้ไข

เทศบาลตำบลอู่ทองตั้งอยู่ในบางส่วนของหมู่ที่ 6 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เดิมเป็นสุขาภิบาล ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 มีอาณาเขตติดต่อพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านโคก ตำบลอู่ทอง
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านกระจัน ตำบลอู่ทอง
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านตลาดอู่ทอง ตำบลอู่ทอง
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านเขาพระ และ บ้านศรีสรรเพชร ตำบลอู่ทอง

การปกครองแก้ไข

เทศบาลตำบลอู่ทองประกอบไปด้วยชุมชนต่างๆ 13 ชุมชน ดังนี้

1. ท่าพระตะวันออก 8. วัดอู่ทอง
2. ท่าพระฝั่งคลอง 9. เบญจรงค์พัฒนา
3. ทวารวดีพัฒนา 10. ชานนท์พัฒนา
4. ศรีสรรเพชรพัฒนา 11. พระยาจักรร่วมใจ
5. ต้นแจงพัฒนา 12. อู่ทองพัฒนา
6. สมถวิลพัฒนา 13. ตลาดสดเทศบาล
7. ทรัพย์ธนพัฒน์
 
ตลาดอู่ทอง

เศรษฐกิจแก้ไข

ตลาดแก้ไข

 
TPJ Squre
 • ตลาดสดเทศบาลตำบลอู่ทอง
 • ตลาดสดอุทิศ-ลักขณา หิรัญรัตน์
 • TPJ Squre (จัตุรัสท่าพระยาจักร)

สถาบันการเงินและการธนาคารแก้ไข

ธุรกิจการค้าแก้ไข

การศึกษาแก้ไข

เทศบาลตำบลอู่ทองไม่มีโรงเรียนในสังกัดของเทศบาล โดยมีโรงเรียนในพื้นที่ดังนี้ ระดับประถมศึกษา

 • โรงเรียนบ้านท่าพระยาจักร
 • โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา (โรงเรียนวัดอู่ทอง)
 • โรงเรียนปรีดาวิทย์ (เอกชน)
 • โรงเรียนอนุบาลสมถวิล

ระดับมัธยมศึกษา

 • โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
 • โรงเรียนอู่ทอง

สังคมและวัฒนธรรมแก้ไข

ศาสนาแก้ไข

ส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ แต่เนื่องด้วยพื้นที่เทศบาลตำบลอู่ทองมีจำกัดทำให้วัดส่วนใหญ่อยู่นอกเขตเทศบาล มีเพียง วัดอู่ทอง เท่านั้นที่อยู่ในเขตเทศบาล

อ้างอิงแก้ไข

 1. สำนักทะเบียน กรมการปกครอง พ.ศ. 2557