เทศบาลตำบลอู่ทอง

เทศบาลตำบลในจังหวัดสุพรรณบุรี ประเทศไทย

อู่ทอง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลตำบล ตั้งอยู่ในเขตอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ถูกยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเมื่อปี พ.ศ. 2542 มีจำนวนประชากร 8,237 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 3,405 ครัวเรือน[1] ในพื้นที่เพียง 1.7 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น ทำให้เทศบาลตำบลอู่ทองมีความหนาแน่นประชากรถึง 4,845 คนต่อตารางกิโลเมตร นับเป็นชุมชนเทศบาลที่มีความหนาแน่นมากที่สุดในจังหวัดสุพรรณบุรี

เทศบาลตำบลอู่ทอง
ตลาดอู่ทอง
ตลาดอู่ทอง
ทต.อู่ทองตั้งอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี
ทต.อู่ทอง
ทต.อู่ทอง
พิกัด: 14°22′33.85″N 99°53′32.26″E / 14.3760694°N 99.8922944°E / 14.3760694; 99.8922944
ประเทศ ไทย
จังหวัดสุพรรณบุรี
อำเภออู่ทอง
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีรัชชัย วัฒนไกร
พื้นที่
 • ทั้งหมด1.7 ตร.กม. (0.7 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2557)
 • ทั้งหมด8,237 คน
 • ความหนาแน่น4,845.29 คน/ตร.กม. (12,549.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05720903
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลอู่ทอง หมู่ 6 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
เว็บไซต์www.u-thongcity.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ภูมิศาสตร์ แก้

เทศบาลตำบลอู่ทองตั้งอยู่ในบางส่วนของหมู่ที่ 6 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เดิมเป็นสุขาภิบาล ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 มีอาณาเขตติดต่อพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านโคก ตำบลอู่ทอง
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านกระจัน ตำบลอู่ทอง
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านตลาดอู่ทอง ตำบลอู่ทอง
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านเขาพระ และ บ้านศรีสรรเพชร ตำบลอู่ทอง

การปกครอง แก้

เทศบาลตำบลอู่ทองประกอบไปด้วยชุมชนต่าง ๆ 13 ชุมชน ดังนี้

 • ท่าพระตะวันออก
 • ท่าพระฝั่งคลอง
 • ทวารวดีพัฒนา
 • ศรีสรรเพชรพัฒนา
 • ต้นแจงพัฒนา
 • สมถวิลพัฒนา
 • ทรัพย์ธนพัฒน์
 • วัดอู่ทอง
 • เบญจรงค์พัฒนา
 • ชานนท์พัฒนา
 • พระยาจักรร่วมใจ
 • อู่ทองพัฒนา
 • ตลาดสดเทศบาล

การศึกษา แก้

เทศบาลตำบลอู่ทองไม่มีโรงเรียนในสังกัดของเทศบาล โดยมีโรงเรียนในพื้นที่ดังนี้

ระดับประถมศึกษา
 • โรงเรียนบ้านท่าพระยาจักร
 • โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา (โรงเรียนวัดอู่ทอง)
 • โรงเรียนปรีดาวิทย์ (เอกชน)
 • โรงเรียนอนุบาลสมถวิล
ระดับมัธยมศึกษา
 • โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
 • โรงเรียนอู่ทอง

ศาสนา แก้

ส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ แต่เนื่องด้วยพื้นที่เทศบาลตำบลอู่ทองมีจำกัด ทำให้วัดส่วนใหญ่อยู่นอกเขตเทศบาล มีเพียงวัดอู่ทองเท่านั้นที่อยู่ในเขตเทศบาล

อ้างอิง แก้

 1. สำนักทะเบียน กรมการปกครอง พ.ศ. 2557

แหล่งข้อมูลอื่น แก้