เทศบาลตำบลหนองสองห้อง (จังหวัดขอนแก่น)

เทศบาลตำบลในอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย

ระวังสับสนชื่อคล้ายกัน เทศบาลตำบลหนองสองห้อง

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลหนองสองห้อง
ตรา
คำขวัญ: 
พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ คู่เศรษฐกิจ สู่มาตรฐานชีวิตที่ดี
ทต.หนองสองห้องตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น
ทต.หนองสองห้อง
ทต.หนองสองห้อง
ที่ตั้งของเทศบาลตำบลหนองสองห้องในประเทศไทย
พิกัด: 15°44′09.3″N 102°47′27.1″E / 15.735917°N 102.790861°E / 15.735917; 102.790861
ประเทศ ไทย
จังหวัดขอนแก่น
อำเภอหนองสองห้อง
พื้นที่
 • ทั้งหมด3.2 ตร.กม. (1.2 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (31 ตุลาคม 2563)
 • ทั้งหมด5,908 คน
 • ความหนาแน่น1,846.25 คน/ตร.กม. (4,781.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05401501
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 9 หมู่ 16 ถนนสองห้อง-นาเชือก ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190
เว็บไซต์www.nsh.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง ตั้งอยู่ที่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบอยู่สูงระดับน้ำทะเล  216-330 เมตร มีลำคลอง, ห้วย, หนอง  ลักษณะภูมิอากาศ  ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม-เดือนเมษายน มักจะเกิดภัยแล้งเมื่อถึงฤดูร้อน ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม ฝนมักจะไม่ตกต้องตามฤดูกาลทำให้เกิดปัญหาในการทำเกษตรกรรม ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ์ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองสองห้อง

อาณาเขต

แก้
 • ทิศเหนือ ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง
 • ทิศใต้ ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง
 • ทิศตะวันออก ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง
 • ทิศตะวันตก ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง

ประวัติ

แก้

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง เดิมก่อตั้งเป็น สุขาภิบาลหนองสองห้อง โดยแบ่งท้องที่บางส่วนขงตำบลตะกั่วป่า กิ่งอำเภอหนองสองห้อง อำเภอพล บริเวณหมู่บ้านรอบที่ตั้งที่ว่าการกิ่งอำเภอหนองสองห้องออกมาจัดตั้งขึ้นในเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2506[1] โดยการอาศัยพื้นที่ของที่ว่าการกิ่งอำเภอหนองสองห้องเป็นที่สำนักงาน

ต่อมาเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ได้รับการยกฐานะเปลี่ยนแปลงจากสุขาภิบาลหนองสองห้อง เป็นเทศบาลตำบลหนองสองห้อง ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก. ลงวันที่  9 กุมภาพันธ์ 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล พ.ศ. 2542 และได้ทำการย้ายสำนักงานมาตั้งอยู่ยังเลขที่ 9 หมู่ที่ 16 ถนนสองห้อง-นาเชือกตำบลหนองสองห้อง  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ภายในพื้นที่ 13.5 ไร่ โดยการบริจาคของประชาชนในพื้นที่  ได้แก่[2]

 • นางหมา ภักดี
 • นางหวด ศรีดามณี
 • นายไสว จินดาขันธ์

การปกครอง

แก้

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล ระดับสามัญ ปัจจุบัน (เมษายน 2565)

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล เป็นนายกเทศมนตรีและผู้บริหารเทศบาล

นางสุนิสา แซ่ตั้ง เป็นประธานสภาเทศบาลฯ

นายวสันต์ บุญหล้า ทำหน้าที่ ปลัดเทศบาลฯ

พื้นที่เทศบาลฯ จำนวน 3.2 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองสองห้อง แบ่งออกเป็นจำนวน 7 ชุมชน ได้แก่

 1. ชุมชนหนองสองห้องเหนือ 
 2. ชุมชนหนองสองห้องใต้ 
 3. ชุมชนหัวหนอง 
 4. ชุมชนไทยสามัคคี 
 5. ชุมชนไทยนิยม 
 6. ชุมชนไทยเจริญ 
 7. ชุมชนรัตนวารี

แหล่งน้ำที่สำคัญ

แก้
 • แหล่งน้ำตามธรรมชาติ  คือ หนองน้ำหนองสองห้อง มีพื้นที่ประมาณ  300 ไร่ อยู่บริเวณทิศใต้ของเทศบาล ซึ่งประชาชนในเขตเทศบาลได้ใช้ประโยชน์โดยการอุปโภคบริโภค และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นสวนสาธารณะ และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมือง โดยมีเกาะกลางน้ำและเป็นที่ตั้งของวัดเกาะสะอาด อันเป็นวัดที่เคารพสักการะของชาวอำเภอหนองสองห้อง
 • แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น  คือ  ทางการประปาส่วนภูมิภาค  (สำนักงานประปาเมืองพล) ได้ให้บริการประปาแก่ประชาชนในเขตเทศบาล โดยการนำน้ำจากหนองน้ำหนองสองห้องมาทำเป็นระบบการประปาที่ได้มาตรฐานสำหรับใช้อุปโภค-บริโภค

อ้างอิง

แก้
 1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งสุขาภิบาลหนองสองห้อง กิ่งอำเภอหนองสองห้อง อำเภอพล.PDFราชกิจจานุเบกษา. 80 (38) .1192-1194. 23 เมษายน 2506
 2. เทศบาลตำบลหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น. "ประวัติความเป็นมา"[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.nsh.go.th/data_549 เก็บถาวร 2018-08-02 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ม.ป.ป. สืบค้น 26 พฤศจิกายน 2560.