เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่

เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่
ตรา
คำขวัญ: สภาพภูมิทัศน์สวยงาม สะอาด ปราศจากมลพิษ เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
จังหวัดหนองคาย
อำเภอศรีเชียงใหม่
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายพรชัย ปุริวัฒน์
ประชากร
 • ทั้งหมด7,142
ที่อยู่
สำนักงาน
อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
เว็บไซต์http://srichiangmai.go.th/ srichiangmai.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542

 
ตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่