เทศบาลตำบลลานสกา

เทศบาลตำบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย

เทศบาลตำบลลานสกา ตั้งอยู่ในเขตอำเภอลานสกา นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลลานสกา
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลลานสกา
ตรา
ประเทศ ไทย
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีณภัทร ศรีใส
พื้นที่
 • ทั้งหมด2.62 ตร.กม. (1.01 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด1,846 คน
 • ความหนาแน่น696.94 คน/ตร.กม. (1,805.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05800301
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา ถนนกะโรม ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80230
โทรศัพท์0 7537 4832
โทรสาร0 7532 7065
เว็บไซต์www.lansakacity.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

จัดตั้งเป็นสุขาภิบาล เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2500 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งสุขาภิบาลลานสกา กิ่งอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2499 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 24 เล่ม 74 ตอน 10 วันที่ 26 มกราคม 2500

 • เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาล เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2510 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องเปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2510 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 84 ตอนที่ 80 วันที่ 29 สิงหาคม 2510
 • ยกฐานะเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2547 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542

การบริหารแก้ไข

 • สำนักปลัดเทศบาล
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองการประปา
 • กองสาธารณสุข

การเดินทางแก้ไข

การเดินทางโดยรถสองแถว
 • สายนครศรี-ลานสกา
 • สายนครศรี-ขุนทะเล
 • สายนครศรี-เข้าแก้ว-น้ำตกกะโรม
 • สายนครศรี-จันดี
รถโดยสารประจำทาง
 • นครศรีธรรมราช-ภูเก็ต
 • นครศรีธรรมราช-กระบี่
 • นครศรีธรรมราช-บ้านส้อง

การศึกษาแก้ไข

ไม่มีสถาบันในสังกัดเทศบาล

สถานศึกษาในเขตเทศบาล
 • โรงเรียนบ้านตลาด สังกัด สพฐ.
 • โรงเรียนวัดไทรงาม สังกัด สพฐ.
 • โรงเรียนรุจิธรรมวิทยา สังกัด เอกชน
 • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ชุมชนแก้ไข

 • ชุมชนหน้าอำเภอ
 • ชุมชนหลังโรงพยาบาล
 • ชุมชนสี่กั๊ก
 • ชุมชนหน้าตลาดสด
 • ชุมชนวัดไทรงาม
 • ชุมชนบ้านตลาด
 • ชุมชนทางชักพระ
 • ชุมชนซอยนอกนา

ประวิติชุมชนแก้ไข

 • ชุมชนหน้าอำเภอ
 • ชุมชนหลังโรงพยาบาล
 • ชุมชนสี่กั๊ก
 • ชุมชนหน้าตลาดสด
 • ชุมชนวัดไทรงาม
 • ชุมชนบ้านตลาด
 • ชุมชนทางชักพระ
 • ชุมชนซอยนอกนา
(ชุมชนซอยนอกนา ความเป็นมาเกิดจากเมื่อก่อนนั้นบริเวณนั้นเคยเป็นเนินนาหรือคันนาต่อมาพื้นที่นาจึงลดลงจึงกลายมาเป็นนอกนาและกลายมาเป็นซอยและเขาก็เรียกว่าซอยนอกนาในปัจุบัน)

สถานที่สำคัญแก้ไข

 • ที่ว่าการอำเภอลานสกา
 • โรงพยาบาลลานสกา ขนาด 60 เตียง
 • สถานีตำรวจภูธรลานสกา
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสกา
 • ไปรษณีย์ลานสะกา
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอลานสกา
 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาลานสกา
 • สำนักงานกิ่งกาชาดลานสกา

โครงการก่อสร้างแก้ไข

 • สวนสาธารณะเทศบาล (สี่กั๊ก)
 • ติดสัญญาณไฟจราจร แยกสี่กั๊ก แยกตลาด

ธนาคารในเขตเทศบาลแก้ไข

 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลานสกา
 • ธนาคารออมสิน สาขาลานสกา