เปิดเมนูหลัก

เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ

เทศบาลตำบลในอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย

เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลตำบล อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายวัชระ รักพันธ์
พื้นที่
 • ทั้งหมด70.62 ตร.กม. (27.27 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด4,624
โทรศัพท์0 4548 9022
เว็บไซต์http://www.muang30.org/ www.muang30.org
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

ตำบลม่วงสามสิบ เดิมเป็นหมู่บ้านชื่อ "บ้านม่วง" โดยในปี พ.ศ. 2458 สมัยยุคกรุงรัตนโกสินทร์ พระวิภาคพนจกิจได้หาสถานที่ก่อสร้างอำเภอเกษมสีมา และพาราชการเดินทางมาพักแรมที่โคกดอนยูง (ปัจจุบันเป็นหมู่บ้านหนึ่งในตำบลม่วงสามสิบ) ชาวบ้านม่วงทราบข่าวจึงได้ออกไปต้อนรับและมอบที่ดินแปลงหนึ่งให้เป็นที่ตั้งอำเภอในพื้นที่บ้านม่วง และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "อำเภอม่วงสามสิบ" ตามชื่อหมู่บ้านและได้ตั้งบ้านม่วงขึ้นเป็นตำบล และขยายพื้นที่การปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้านจนถึงปัจจุบัน[1]

อาณาเขตแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ประวัติความเป็นมา ตำบลม่วงสามสิบ". กศน. ตำบลมะม่วงสามสิบ. 18 สิงหาคม 2558.