เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว

เทศบาลตำบลในอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ประเทศไทย

บ้านเพชรภูเขียว เป็นเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งในอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยมีพื้นที่ครอบคลุมบางส่วนของตำบลบ้านเพชร ห่างจากที่ว่าการอำเภอภูเขียวประมาณ 20 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดชัยภูมิประมาณ 80 กิโลเมตร

เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว
ทต.บ้านเพชรภูเขียวตั้งอยู่ในจังหวัดชัยภูมิ
ทต.บ้านเพชรภูเขียว
ทต.บ้านเพชรภูเขียว
ที่ตั้งเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียวในจังหวัดชัยภูมิ (สำนักงานเทศบาล)
พิกัด: 16°19′48″N 102°16′16″E / 16.33000°N 102.27111°E / 16.33000; 102.27111พิกัดภูมิศาสตร์: 16°19′48″N 102°16′16″E / 16.33000°N 102.27111°E / 16.33000; 102.27111
ประเทศ ไทย
จังหวัดชัยภูมิ
อำเภอภูเขียว
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีเจริญ เสมาเพชร
พื้นที่
 • ทั้งหมด9.045 ตร.กม. (3.492 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2565)[1]
 • ทั้งหมด5,573 คน
 • ความหนาแน่น616.14 คน/ตร.กม. (1,595.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05361002
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 1 หมู่ 1 ถนนรพช.หนองงูเหลือม–หินลาด ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
โทรศัพท์044-878067
เว็บไซต์www.banphetphukhieo.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อาณาเขต แก้

 • ทิศเหนือ ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร
 • ทิศใต้ ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร
 • ทิศตะวันออก ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร
 • ทิศตะวันตก ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร

ประวัติ แก้

แต่เดิมนั้น บ้านเพชร [2]เป็นเมืองร้างของคนในสมัยใดไม่ทราบแน่ชัด แต่มีปรากฏหลักฐานว่า "หลักเมืองคง จาปูม เป็นผู้สร้าง" ซึ่งเป็นหลักเมืองก่อด้วยศิลาแลงจารึกด้วยอักษรขอม มี 2 แห่ง คือ ดอนแท่นกุดเมืองคง หมู่ที่ 7 และอีกหลักเป็นแท่นหลอมเงิน คือ ดอนแท่น หมู่ที่ 8 เดิมเรียกว่า บ้านเพ็กใหญ่ ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก "บ้านเพ็ก" เป็น "บ้านเพชร" จนถึงปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2535 ได้จัดตั้งสุขาภิบาลขึ้นที่ตำบลบ้านเพชร หมู่ 8 โดยครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านเพชรบางส่วน ใช้ชื่อว่า สุขาภิบาลบ้านเพชรภูเขียว[3] จนเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลบ้านเพชรภูเขียว ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็น เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ทำเนียบนายกเทศมนตรี
 • นายสวย คงเมือง
 • นายอุทิษา ภิญโญทรัพย์
 • นายประสาท เหล่าเสนา
 • นายอุทิษา ภิญโญทรัพย์
 • นายอุทิษา ภิญโญทรัพย์

การปกครอง แก้

เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียวครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบ้านเพชร ประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน 10 ชุมชน ดังนี้

 • ชุมชนที่ 1 นครคงพัฒนา
 • ชุมชนที่ 2 เมืองคงใต้
 • ชุมชนที่ 3 เพชรเมืองใหม่
 • ชุมชนที่ 4 เพชรน้ำหนึ่ง
 • ชุมชนที่ 5 เพชรสร้างสรรค์
 • ชุมชนที่ 6 ประชาสุขสันต์
 • ชุมชนที่ 7 เพชรหรดี
 • ชุมชนที่ 8 เมืองเก่าสามัคคี
 • ชุมชนที่ 9 เพชรใต้
 • ชุมชนที่ 10 กุดตูม

การศึกษา แก้

มีโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว 5 แห่งดังนี้

 • โรงเรียนเพชรวิทยาคาร (มัธยมศึกษา) สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 • โรงเรียนบ้านเมืองคง (ประถมศึกษา) สังกัด สพฐ.
 • โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี (ประถมศึกษา) สังกัด สพฐ.
 • โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง (ประถมศึกษา) สังกัด สพฐ.
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว

หน่วยงานราชการ แก้

 • สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว
 • สถานีตำรวจภูธรบ้านเพชร
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเพชร
 • ที่ทำการไปรษณีย์ใบอนุญาตเอกชนบ้านเพชร
 • ห้องสมุดประชาชนเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว

เศรษฐกิจ แก้

ด้านเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ซึ่งเป็นนาข้าวเหนียวเอาไว้บริโภคมากกว่าขาย นอกจากนี้มีการทำไร่อ้อย ทำไร่นาสวนผสม

ส่วนการพาณิชย์ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพค้าขายบริเวณถนนสายหลัก ในโซนชุมชนเพชรสร้างสรรค์ ประชาสุขสันต์และเพชรหรดี ซึ่งถือเป็นแหล่งค้าขายขนาดใหญ่ของเทศบาล

อ้างอิง แก้

 1. ประชากรในเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว พ.ศ.2565 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
 2. เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว จัหงัดชัยภูมิ."สภาพทั่วไป" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.banphetphukhieo.go.th/condition.php (ม.ป.ป.). สืบค้น 8 กันยายน 2560.
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งสุขาภิบาลบ้านเพชรภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ".PDF ราชกิจจานุเบกษา 110. (43):17-18. 9 เมษายน 2536